tumblr hit tracking tool

Ledarskap

”Vi behöver en högre status”

Av Mats Holmström 2013-09-24
Allmänt kan jag säga att vi absolut behöver höja statusen för specialistsjuksköterskor och det ska självklart också synas i plånboken att man tagit det viktiga steget, säger Pernilla Melin
Vårdförbundets förslag om nya modellen ”AST” för att höja statusen för specialistsjuksköterskor är välkommet. AST innebär bland annat att utbildningen blir betald och ger en akademisk examen på avancerad nivå. Nollvision ställer några frågor till Pernilla Melin på Gotland, som efter ett år på medicinkliniken tog steget och påbörjade utbildningen ”Vård av äldre” och tog sin examen i januari i år.

Pernilla tog också tidigare i år sin magisterexamen med uppsatsen ”Implementering av nya rutiner med hjälp av kvalitetsregister – sjuksköterskans upplevelse och erfarenheter av kvalitetsregistret Senior Alert” som hon arbetat med tillsammans med sin kurskollega Natalie Godman.

Pernilla, vad fick dig att söka dig till just denna specialistutbildning?

– Jag är i grunden vårdintresserad förstås. Sedan är de äldre en intressant grupp där ju också nästan alla är i behov av vård förr eller senare.

Jag tror att folk i många fall inte riktigt vet vad det innebär att till exempel specialistutbilda sig inom vård av äldre

Hur löste du det faktum att utbildningen idag inte är en betald utbildningsanställning, som i fallet specialistläkare?

– Utbildningen är 1-årig och jag löste det genom att ägna studierna halvtid vilket innebar att det tog två år för mig att ta examen. Allmänt kan jag säga att vi absolut behöver höja statusen för specialistsjuksköterskor och det ska självklart också synas i plånboken att man tagit det viktiga steget.

Vad tror du att det mer finns för orsaker till att för få söker sig till specialistutbildningar idag?

– Jag tror att folk i många fall inte riktigt vet vad det innebär att till exempel specialistutbilda sig inom vård av äldre. Inte heller hur svårt det är och hur mycket som krävs för att vårda dessa människor på ett tillfredsställande sätt. Förutom att statusen behöver höjas så handlar det alltså till stor del om information som jag ser det.