tumblr hit tracking tool

Organisation

Vårdpersonal lockas av utlandet

Av Alf Linberg 2014-11-16
Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet
Enligt en ny undersökning bland 1 500 sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor funderar 57 procent på att arbeta utomlands. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro (foto) ser både positiva och negativa aspekter i detta.

Av de tillfrågade i undersökningen, som valts ut slumpvis, har 19 procent redan arbetat utomlands och hela 93 procent anser att en bättre löneutveckling i Sverige är nödvändig.

Risker med kompetensflykt

– Det är självklart positivt med en global arbetsmarknad och att vilja arbeta utomlands en period. Men för att hindra den kompetensflykt vi nu ser till bland annat Norge krävs en rimlig löneutveckling.

– Det krävs också rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb med en god arbetsmiljö och en möjlighet till karriärutveckling både som specialister och chefer, kommenterar Sineva Ribeiro.

För att hindra den kompetensflykt vi nu ser till bland annat Norge krävs en rimlig löneutveckling

Även de tillfrågade i undersökningen menar att man för att öka professionernas attraktivitet och få dem att stanna kvar på arbetsplatserna i Sverige förutom en bättre löneutveckling också behöver kompetensutveckling och högre bemanning. 72 procent betonade kompetensutveckling och vidareutbildning och 64 procent högre bemanning och lägre arbetsbelastning, enligt Vårdförbundet.