tumblr hit tracking tool

Ledarskap

Laboratoriepersonal vårdens detektiver

Av Ghazal Hernesten Voghoui 2014-05-06
Labben är ofta en mycket liten del av den totala sjukhusbudgeten men står för upp till 70 % av de medicinska besluten -en förhållandevis liten kostnad för diagnostik ger en hög livskvalitet, menar Ghazal Hernesten Voghoui, Branschansvarig på Swedish Labtech
Diagnostikbranschen i Sverige har en lång historia av innovativa lösningar och med de senaste årens snabba tekniska utveckling kan vi analysera snabbare med mindre provvolymer, ökad automatisering och precision.

IgE- allergitestning, den första europeiska automatiserade cellräknaren och point-of - care testning, är några av många svenska innovationer som har moderniserat dagens sjukvård och hjälpt till att förbättra många liv.

Laboratorierna och Diagnostikaindustrin bidrar i nära samarbete, från varsin sida av myntet, till rätt diagnos och behandling. Labben är ofta en mycket liten del av den totala sjukhusbudgeten men står för upp till 70 % av de medicinska besluten -en förhållandevis liten kostnad för diagnostik ger en hög livskvalitet. Laboratoriepersonalen, som ibland inte är en så synlig del av sjukvården, är detektiverna som tar fram den värdefulla informationen som leder till dessa, ibland livsviktiga, beslut.

Sammantaget är det ingen tvekan om att en välfungerande och innovativ laboratorieverksamhet är väl utnyttjade pengar för samhället

Den framtida utvecklingen bygger också på ökade kunskaper om cellbiologi och biokemi. En stor del av läkemedelsforskningen och nya behandlingar bygger på analys av biomarkörer, som därmed blir en helt nödvändig del av vårdkedjan.

Diagnostikaindustrin är oumbärlig för att i samarbete med sjukvården och universiteten, ta en forskningsupptäckt till faktisk användning. Sammantaget är det ingen tvekan om att en välfungerande och innovativ laboratorieverksamhet är väl utnyttjade pengar för samhället.

Den åldrande befolkningen utgör stora utmaningar framöver för hälso – och sjukvården. De utmaningarna vi står inför tillsammans behöver vidare utveckling av laboratorieverksamheten.

Tillsammans vill vi verka för en laboratorieverksamhet i världsklass!

GHAZAL HERNESTEN VOGHOUI
Swedish Labtech, Branschansvarig, jur.kand.