tumblr hit tracking tool

Organisation

Vården klarade bemanningen

Av Mats Holmström 2014-09-16
”Det har varit ett ansträngt bemanningsläge på många håll. Bättre och tidigare planering och fantastiska insatser från vårdens personal har dock bidragit till att patientsäkerheten kunnat upprätthållas”. Det konstaterar SKL´s ordförande Mats Eriksson efter att organisationen gjort en avstämning med landstingen efter sommaren.

Inför sommaren pågick en intensiv diskussion i media om vårdens utmaningar. Flertalet vårdgivare pekar på svårigheter att rekrytera sjuksköterskevikarier som det enskilt största problemet. Därför har flera olika personalpolitiska åtgärder genomförts, enligt SKL.

Exempel på detta är att arbetsuppgifter har omfördelats inom arbetsgrupper, medarbetare har uppmuntrats att flytta på semestrar mot extra ersättningar eller arbeta övertid, och medarbetare som gått i pension har lockats att gå in och arbeta.

– Det är tydligt att landstingen haft en bättre framförhållning denna sommar. Därför har samarbetet med bland annat kommunernas vård och mellan vårdens olika verksamheter fungerat bättre, berättar Mats Eriksson och fortsätter:

– Tidig planering är nödvändigt, och flera landsting uppger att de startar planeringen för nästa sommar redan nu. Det är också viktigt att jobba intensivt med grundbemanningen, och att ytterligare öka kontakt och samverkan med alla inblandade aktörer bland annat den kommunala vården.