tumblr hit tracking tool

Kunskap

Vägen till psykiatrins objektiva beslutsstöd

Av Stefan Andersson 2015-04-29
Allt fler psykiatriska kliniker visar intresse för att använda hjärnstamsaudiometrin som ett objektivt beslutsstöd i diagnosprocessen.

I inslaget intervjuas Sören Nielzen som varit en nyckelperson i forskningen för att få fram ett objektivt beslutsstöd inom psykiatrin. Metoden som visat sig användbar för diagnostisering av ADHD, schizofreni och Aspergers syndrom, har gjort diagnosprocessen både snabbare och säkrare.