tumblr hit tracking tool

Kunskap

Utvecklingen kräver en ny modell

Av Alf Linberg 2013-12-05
Ulla Falk, Foto: Ulf Huett
Vårdförbundet har drivit frågan om den rådande bristen på specialistsjuksköterskor under en längre tid. Under ANIVA-dagarna på Stockholmsmässan 21-22 november dryftades frågan med representanter från Svensk sjuksköterskeförening, arrangören Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård och Vårdförbundets Ulla Falk.

Det specifika seminariet under ANIVA gick under namnet ”Hur säkerställer vi specialistsjuksköterske-kompetens i framtiden” och det huvudsakliga syftet var att respektive förening och förbund skulle ge sin syn på kompetens- och utbildningsfrågan i framtiden och hur vi får en nationell samverkan kring det allt mer internationaliserade utbildningssystemet.

AST, som föreslogs av Vårdförbundet i början av året som ett förslag på åtgärd mot den akuta brist på specialistsjuksköterskor som råder, bygger till stor del på att höja statusen för de som specialistutbildar sig och att det ska handla om utbildningsanställningar utan lönebortfall för den studerande.

Fungerar för alla yrkesgrupper

– Frågan har vi drivit i många år och ingen säger emot rent politiskt, men inte mycket har heller hänt så vi har tagit saken i egna händer och byggt en modell i samråd med experter, berättade Ulla Falk, som är förbundsombudsman och sakkunnig inom området äldrehälsa och utbildningsfrågor på Vårdförbundet.

Själva modellen är tänkt för alla yrkesgrupper men sjuksköterskor ses som ett tydligt exempel på nyttan med AST, eftersom dessa har en reglerad utbildning och bristen blir alltmer akut.

– Utvecklingen i världen och inom vården kräver en ny modell. Många tror att det ”bara” är andelen specialistsjuksköterskor som minskar men det är också antalet som minskar, och det går snabbt, konstaterar Ulla Falk, och fortsätter:

– Självklart ska de specialistinriktningar som finns idag, och även kommande, ges på universitet/högskolor  och ligga på avancerad nivå. En missuppfattning är att vi föreslår en helt ny utbildningsmodell men så är det inte. Skillnaden hur man genomför utbildningen.

Arbetsgivarens ansvar

Idag är det till exempel inte tydligt att det rör sig om en skyddad specialistbeteckning, konstaterar man på Vårdförbundet. Tillsamman med bland annat SSF har man också diskuterat hur utbildningstjänster som skapas ska se ut.

– Ansökan ska fungera precis som idag och så även behörighetskraven, som alltså ställs av lärosätet. Det är också högskolan som fortsättningsvis ska utexaminera. Anställningen i sin tur ska vara kollektivavtalsreglerad. Det känns viktigt då detta tydliggör arbetsgivarens ansvar i att utbildning sker under ordnade former med tydligare handledning. Sedan är det givetvis en oerhört viktig skillnad att man inte ska gå ner i lön under utbildningen.

vi måste få bukt med bristen på specialistsjuksköterskor och AST är en modell som skulle stimulera den utvecklingen

Nationell struktur

Från Vårdförbundets sida har man inte gått in i detalj i vad utbildningarna ska innehålla. Istället ser man också en fördel i att det kommer att handla om integrerat lärande vilket kommer att lägga grunden för att modellen utvecklas mer.

– Ja, det behövs en nationell struktur och en statlig reglering i detta. En reglering som exempelvis bestämmer att huvudmännen ska tillhandahålla utbildningsplatsen. Det här är mycket rimligt, dels för att samhället behöver det, och dels för att staten då kan ha tillsyn på utbildningarnas kvalitet tillsammans med universiteten.

– Vi är förstås mycket intresserade av stimulansmedel för att testa den här idén, men vi har ännu inte lyckats. Vi har t.ex. försökt inom området med inriktning mot äldre men det kräver mätbara resultat som vi inte har kunnat presentera ännu. Men vi ger inte upp, vi måste få bukt med bristen på specialistsjuksköterskor och AST är en modell som skulle stimulera den utvecklingen, avslutar Ulla Falk.