tumblr hit tracking tool

Kunskap

Utveckling av NPÖ förenklar

Av Anders Tunold-Hanssen 2013-10-23
Kommunernas anslutning till NPÖ blir tekniskt enkel
Ett nytt samarbete skall minska krånglet. Att utöka och förenkla användningen av Nationell Patientöversikt (NPÖ) är syftet med att Tieto och Inera AB nyligen förlängt avtalet om en vidareutveckling av systemet.

Nu är målet att utöka användningen av NPÖ till samtliga vårdgivare och få svenska kommuner att tillföra viktig journalinformation. Kommunerna i Blekinge är först med att använda den nya anslutningen.

NPÖ gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Nu ligger fokus på att skapa en bred bas producenter av patientinformation bland kommunerna. Detta enligt SKL´s mål att samtliga kommuner ska ha tillgång till NPÖ och själva producera information inom de närmast året.

Verktyg som river barriärer

Den nya lösningen gör kommunernas anslutning till NPÖ tekniskt enkel och kostnadseffektiv. Den är anpassad till att uppfylla marknadens framtida krav på en stabil anslutning som kan anslutas till alla vårdsystem.

– Vi ser detta som ett viktigt verktyg som bidrar till att riva de barriärer som vi anser finns idag mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare. Genom NPÖ tryggar vi utvecklingen mot ett säkrare effektivare Vård-Sverige, kommenterar Björn Myrvold, VD Tieto Healthcare Scandinavia.

Flera fördelar

Blekinges fem kommuner är alltså först ut med den nya anslutningen och har påbörjat implementeringen. Camilla Jönsson är e-hälsosamordnare i Blekinge och ser flera fördelar för kommunerna, såväl ekonomiska som rent praktiska.

– Ja, vi är i full gång med implementeringen som bland annat innebär att få det tekniska på plats och inte minst att tillföra rätt journalinformation från vår sida. Vårt mål är att allt ska vara på plats och igång den 15 december i år, förklarar hon och fortsätter:

– En stor fördel med anslutningen är att kommunerna inte längre behöver ansluta sig till NPÖ via kommunikationsnätet Sjunet, som också innebar en kostnad för många av dem. Det gör det hela också enklare och tillgängligare.

– Samtidigt är det viktigt att fler och fler kommuner och vårdgivare delar med sig av sin information så att behörig vårdpersonal får en så heltäckande och lättillgänglig bild av patientens vårdinformation som möjligt. Vi har nu tagit ett viktigt steg mot att bidra med vår information till NPÖ, och ser fram emot att fler följer efter, säger hon.