tumblr hit tracking tool

Kunskap

Utbildning för en jämlikare vård

Av Mats Holmström 2015-01-12
Grunden i initiativet är att behandling och bemötande kan bero på kön
På Högskolan Väst har man konstaterat att patienter inte alltid får en jämlik vård. Därför utbildas lärare sedan i höstas i normkritiskt perspektiv.

Grunden i initiativet är att behandling och bemötande kan bero på kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, utbildning, funktionsnedsättning, religion eller bostadsort. För att skapa förutsättningar för ett mer jämlikt bemötande har man startade man alltså utbildningen under hösten 2014.

Utbildnings-modellen har tagits fram i samarbete med Västra Götalandsregionens Kunskapscentrum för Jämlik Vård. Kursen heter ”Normmedvetet vårdande” 7,5 hp och ges till pedagogerna på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen samt socialpsykiatrisk vård. Ett trettiotal lärare har genomgått denna premiäromgång.

– Det är viktigt att sätta fokus på att ge alla patienter lika behandling utifrån individuella behov. Det kan tyckas självklart men tyvärr behövs denna typ av utbildning för att kunna skapa ett jämlikt agerande. Genom ökad medvetenhet hos våra vårdlärare hjälper det till att medvetandegöra våra studenter, säger Elisabeth Dahlborg Lyckhage, kursansvarig, Högskolan Väst. 

Kursen har ett arbetsintegrerat lärande som pedagogisk utgångspunkt, ett lärande där den nya kunskapen ska kunna relateras till och användas i det ordinarie lärararbetet. Dessutom, med syftet att nå normmedvetenhet hos högskolans vårdstudenter, kommer vissa lärandemål och innehåll i kurs- och studieplaner att formuleras utifrån normmedvetenhet och med inriktning på personcentrerad och jämlik vård.

Mikael Bengtsson på Kunskapscentrum för Jämlik Vård är mycket positiv till insatsen:

– Målet är att framtidens sjukvårdspersonal har en ökad normmedvetenhet och på det sättet också bidrar till en mer jämlik vård.