tumblr hit tracking tool

Klinisk forskning

Upptäck brustet hjärta med ultraljud

Av Mats Holmström 2014-11-27
Micael Waldenborg, Foto: Ulla-Carin Ekblom
Den på senare tid uppmärksammade sjukdomen Takotsubo, eller ”broken heart syndrome” är inte enkel att upptäcka då den kan förväxlas med hjärtinfarkt. ”Alla patienter har rätt att få en korrekt diagnos”, tycker Micael Waldenborg, forskare vid Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet, som skrivit en avhandling i ämnet och upptäckt att man med förhållandevis enkla ultraljudsmetoder kan ställa en tidig diagnos.

– Min avhandling är en del i att förbättra diagnosmetoderna och även ett led i att göra den tidigare ganska okända sjukdomen mer känd, förklarar Waldenborg.

I avhandlingen Echocardiographic measurements at Takotsubo cardiomyopathy – transient left ventricular dysfunction beskriver han olika metoder att med ultraljud diagnosticera det som i Sverige har kommit att kallas ”brustet hjärta syndrom”. Sjukdomen har visat sig drabba äldre kvinnor efter klimakteriet i första hand.

Ungefär två procent av dem som söker vård för misstänkt hjärtinfarkt visar sig ha takotsubo.

Symtomen liknar de som uppträder vid hjärtinfarkt men i stället för att cirkulationen försämras av förträngningar i kranskärlen är sjukligheten lokaliserad till själva hjärtmuskeln.

– En patient som insjuknat med symtom på hjärtinfarkt undersöks rutinmässigt med kranskärlsröntgen. Trots frånvaro av signifikanta förändringar i kranskärlen, kan det hända att det felaktigt tolkas som en infarkt, fastän det egentligen rör sig om takotsubo, konstaterar Micael Waldenborg.

Waldenborg visar i sin avhandling att man med förhållandevis enkla ultraljudsmetoder kan skilja dem som drabbats av takotsubo från dem med annan hjärtsjukdom. Men det kräver också samarbete och kunskap som berör flera kliniska områden.

Sjukdomen upptäcktes i Japan i början av 1990-talet och fick sitt namn av att hjärtat får en speciell form i akut skede, liknande en Japansk urna, avsedd att fånga bläckfiskar med. Den kallas takotsubo, har smal hals och bred botten och påminner om hur hjärtats spetsområde (apex) blir ballongformat.

Om sjukvården enklare kan identifiera och fånga in takotsubo-fall kan det också bidra till att vi får fler svar på vad som orsakar sjukdomen

Exakt vad som orsakar sjukdomen vet man inte enligt forkarna, men höga halter av stresshormon, bland annat adrenalin är en gemensam nämnare. Eftersom kvinnor efter klimakteriet har en lägre produktion av östrogen, och därmed också sämre skydd mot höga halter av stresshormon, anses det vara en delförklaring till att det främst är kvinnor som drabbas.

Det är känt att kvinnor, som drabbas av hjärtinfarkt, ofta visar lindrigare eller mindre typiska symtom än män, vilket kan försvåra för vården att upptäcka dessa kvinnor. På liknande sätt kan det vara med takotsubo; om sjukdomen inte upptäcks, eller misstolkas för annan sjuklighet, kan det få konsekvenser för patienterna på längre sikt, enligt avhandlingen.

– Om sjukvården enklare kan identifiera och fånga in takotsubo-fall kan det också bidra till att vi får fler svar på vad som orsakar sjukdomen, vilka riskfaktorer det finns för den och hur den eventuellt kan förebyggas, säger Mikael Waldenborg.