tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Ung Diabetes lanserar kampanj för att öka kunskapen om känningar

Av Jenny Eriksson 2019-04-02
En medlemsundersökning som Ung Diabetes gjort visade att 67 % minst en gång i månaden lägger sig för högt i blodsocker för att undvika en känning.
Rädslan och oron för en känning är stor bland unga med diabetes. Största oron är att drabbas av insulinkoma.

Den som drabbas av en insulinkoma blir helt beroende av omgivningen och deras agerande. Nätverket Ung Diabetes, som är en del av Diabetesförbundet, vill därför upplysa allmänheten om vad känningar är och hur man bäst kan hjälpa till på rätt sätt. Det kan vara helt avgörande.

Om du ser en person med en allvarlig känning som inte är fullt vaken, kalla efter en ambulans

– Oron är för många så stor att deras liv begränsas, till exempel kanske man inte vågar flytta hemifrån eller resa utomlands, säger Robin Åhrling, 22 år, ordförande Ung Diabetes råd, Svenska Diabetesförbundets ungdomsförbund.

Plattform för att ökad kunskap

Ung Diabetes har därför, tillsammans med företaget Novo Nordisk, arbetat fram en plattform för att öka kunskapen om hypoglykemier, även kallat känningar, i samhället. Kampanjen drivs via sociala medier och nya plattformen känningkollen.se

En medlemsundersökning som Ung Diabetes gjort visade att 67 % minst en gång i månaden lägger sig för högt i blodsocker för att undvika en känning. Risken för en känning är den vanligaste orsaken till att medvetet hoppa över att ta insulinet.

Vad är en känning?

  • Känning, även kallat hypoglykemier, är lågt blodsocker och beror ofta på att balansen mellan mängden insulin och mängden mat blivit fel
  • Symtomen är individuella, vanliga tidiga symtom är exempelvis yrsel, trötthet, hunger och synstörningar.
  • Om inte blodsockret höjs kan exempelvis dålig koordination och koncentration, domningar i mun och tunga samt svimning och i värsta fall insulinkoma bli följd.

Att göra vid en känning

  • I första hand äta druvsocker, ta det lugnt en stund samt kontakta sjukvård om man inte blir bättre.
  • En person med symtom på känning ska aldrig ta insulin.
  • Om du ser en person med en allvarlig känning som inte är fullt vaken: Kalla efter en ambulans. I väntan på ambulans kan man pröva att stryka honung, sirap, druvsocker eller flytande glukos blandat med lite vatten på slemhinnan innanför läpparna.
  • Ge söt dryck om personen kan svälja (tvinga aldrig i en medvetslös person dryck)