tumblr hit tracking tool

Kunskap

”Undernäring kostar mer än övervikt”

Av Daniel Franz 2013-10-16
Enteral nutrition innebär kosttillägg och sondnäringar som kan tillföras peroralt som näringsdryck eller som sondnäring direkt till mag-tarmkanalen.
Trots att en av tre patienter riskerar att drabbas av undernäring står problemet av tradition i skuggan av övervikt och fetma. Det anser man hos företaget Fresenius Kabi i Uppsala, som är specialiserat på nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik till vården.

– En del av problemet är att det finns rekommendationer men inga nationella riktlinjer för att hitta dessa patienter samt att screena, monitorera och följa upp deras behandling.

Det konstaterar Daniel Franz, produktchef inom området enteral nutrition.

Fresenius Kabi är ett globalt företag som sedan slutet av 90-talet ingår i den tyska Freseniuskoncernen med 170 000 medarbetare världen över. Företaget i Sverige sysselsätter    900 medarbetare med bland annat marknadsbolag och produktionsanläggning för intravenösa näringslösningar i Uppsala.

– Vi har också tillgång till en global forsknings- och utvecklingsorganisation för produktutveckling och strategisk marknadsföring inom våra olika verksamhetsområden. Produktion har vi runt hela världen, berättar Daniel Franz.

Enteral nutrition innebär kosttillägg och sondnäringar som kan tillföras peroralt som näringsdryck eller som sondnäring direkt till mag-tarmkanalen. Fresenius Kabi erbjuder helheten inom området, dvs. sondnäring med tillhörande aggregat och andra tillbehör, samt en rad nutritionstillskott.

– Vad gäller behovet hos patienten av dessa behandlingar förekommer många kombinationer. Vissa kan behöva sondnäring under en kort tid, till exempel efter en trafikolycka, och sedan övergå till nutritrionstillskott under en period för att senare kunna äta som vanligt igen. Andra kan behöva sondnäring resten av sitt liv, konstaterar Daniel Franz.

Näringsdrycker allt populärare

Just nutritionstillskott, såsom näringsdrycker, såldes fram till slutet av 90-talet mest på den tyska marknaden. Produktion av dessa sker fortfarande i Tyskland men numera tar marknadsbolaget hand om produkterna själv i Sverige och det har skett en enorm utveckling inom segmentet för Fresenius Kabi som vid det här laget tillhör de största leverantörerna inom området.

– Det stämmer, och vi har lagt ner mycket resurser på att utveckla smakerna hos våra näringsdrycker. Bra fokus på innehållet har givetvis alltid funnits men det är viktigt och en svår process att också få det att smaka bra. Vår satsning har dock betalat sig bra, för tio år sedan marknadsförde vi fyra olika sorter näringsdrycker för olika behov. Idag erbjuder vi ett tjugotal, dessutom med flera olika smakvarianter och konsistenser, berättar Daniel Franz.

”Det behövs ökat fokus på undernäring”

Vad gäller problemet med undernäring anser man på Fresenius Kabi att det behövs ett ökat fokus i allmänhet inom vården och även nationella riktlinjer för att komma till rätta med det stora lidande som detta åsamkar patienterna, samt de stora kostnader som undernäringen innebär för samhället.

– Absolut är det så. Övervikt och fetma har varit mycket mer prioriterat genom åren men faktum är att undernäringen kostar mer, konstaterar Daniel Franz, och fortsätter:

– Även om viljan och kunskapen finns så skulle de nationella, mer övergripande riktlinjerna behövas för att snabbare hitta och screena de patienter som är i riskzonen, monitorera dessa och sedan också ha en fungerande uppföljning. Det finns också idag många dietister kopplade till kommunerna men inte så många inom sjukvården, vilket annars också skulle hjälpa mycket. Det är viktigt att vända den negativa trenden inom undernäring och vi bidrar gärna till detta!