tumblr hit tracking tool

Utrustning

Tryggare med digitala larm

Av Peter Svensk 2014-05-14
CareTech har blivit kända för sitt arbete för att stödja självständigt boende, framför allt för äldre personer
I takt med att den analoga infrastrukturen stegvis försvinner till förmån för de digitala blir det allt viktigare att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Detta gäller inte minst trygghetslösningar för äldre och funktionshindrade. Det konstaterar Peter Svensk, vice VD och Nordenchef på CareTech AB.

Svenska CareTech har i 30 år utvecklat och marknadsfört kompletta trygghetslösningar för äldre och funktionshindrade. Bolaget finns representerat i femton länder i Europa, samt i Australien och Asien. I Sverige arbetar 85 personer för hemmamarknaden och utomlands finns det egna marknads- och försäljningsavdelningar samt en serviceorganisation via CareTech Certified Partners (CCP).

CareTech är marknadsledande vad gäller teknologi inom trygghetslarm och larmtjänster. Bolaget har blivit känt för sitt arbete för att stödja självständigt boende, framför allt för äldre personer.

– Trygghetslarmen har utvecklats i snabb takt under många år. Den digitala utvecklingen har gått oerhört snabbt sedan början av 2000-talet, samtidigt som larmcentralerna har digitaliserats. 2008 påbörjades det arbete som nu har tagit fart på allvar, dvs. att de cirka 200 000 trygghetslarm som finns ute på kommunerna idag successivt ska bytas ut mot digitala lösningar, berättar Peter Svensk.

Endast digitala larm levereras

SKL har varit med och drivit frågan om digitalisering av trygghetslösningar inom den kommunala omsorgen i Sverige för att kunna möta de krav som ställs idag.

– Ja, direktiven är att endast digitala trygghetslarm ska levereras, inte minst för att möta en framtid där den analoga infrastrukturen stegvis förväntas försvinna helt.

– Av de 200 000 larmen är cirka 15-20 procent utbytta och utvecklingen har tagit rejäl fart under det senaste året, berättar Peter Svensk som också konstaterar att det är de mobila lösningarna som skjuter allra mest i höjden.

Utvecklingen har gjort att man på CareTech upplever att trycket från kommunerna är stort vad det gäller att implementera de digitala lösningarna. Man konstaterar också att det är viktig att lägga en tydlig plan för att uppnå bästa möjliga resultat.

Den stora fördelen vi ser nu är att vi har hela den digitala larmkedjan med centralt ansvar i samma system och från samma leverantör vilket ökar säkerheten

Hel digital larmkedja i Huddinge

Huddinge kommun implementerade CareTech:s digitala trygghetslarm förra hösten. Ann-Charlotte Hallgren är ekonomichef på social- och äldreomsorgsförvaltningen och vittnar om en smidig implementering och en säkrare hantering av trygghetssystemet inom äldreomsorgen:

– CareTech hjälpte oss med att implementera 1 100 larm från 15 oktober till 20 december, vilket är mycket under kort tid. Utsatta områden, exempelvis Vårby, har haft problem med täckning men det fungerar felfritt med CareTech. Deras tjänster innefattar även att vi kan säkerställa att våra brukare får hjälp inom 30 minuter efter ett larm, berättar hon och fortsätter:

– Den stora fördelen vi ser nu är att vi har hela den digitala larmkedjan med centralt ansvar i samma system och från samma leverantör vilket ökar säkerheten. Tidigare hade vi inte ett heltäckande digitalt system och vi känner att vi till slut hittade en bra lösning som passade oss och våra behov. Det är väldigt viktigt för oss med en lösning som fungerar och där hela den digitala larmkedjan är samlad.