tumblr hit tracking tool

Kunskap

Tryggare introduktion för sjuksköterskor

Av Alf Linberg 2014-05-09
Kristina Nyström, projektledare och HR-konsult på Resurscentrum, Landstinget Östergötland
Kombinationen att bära på ny kunskap och samtidigt vara praktiskt oerfaren är svår. Det dilemmat möter många nyexaminerade sjuksköterskor och är ursprunget till ett projekt som startade inom Landstinget Östergötland 2012, i syfte att erbjuda en strukturerad och kvalitetssäkrad yrkesintroduktion för sjuksköterskorna.

– Ja, den verklighet man möter i vården som nyutexaminerad blir ofta en chock. Den hårda pressen leder för många till en konstant oro och funderingar på att lämna yrket.

– När man på hösten 2012 uppmärksammade en ny situation på landstinget, dvs. att sommarens bemanningsläge fortsatte in på hösten och att det var svårt att hitta sjuksköterskor för ersättningsrekrytering, fick vi uppdrag att starta upp projektet, berättar Kristina Nyström, projektledare och HR-konsult på Resurscentrum, Landstinget Östergötland.

I handlingsplanen ingick en omvärldsanalys såväl som en utredning av förutsättningar för ett landstingsgemensamt introduktionsprogram samt förslag på åtgärder för kvalitetssäkrad yrkesmässig introduktion för nyanställda sjuksköterskor.

Reflekterande träffar

– Det fanns ett tydligt behov av att titta på detta och vi har i förberedelserna använt oss av bland annat Karolinska Institutets LUST-studie och rapport ”235 röster om glappet” där man följt ett antal årskullar och dess utveckling. Rapporten vänder sig till studiedeltagare, arbetsgivar-, utbildnings- och intresseorganisationer, samt andra som kan ha intresse av hur övergången mellan utbildning och arbetsliv ser ut för sjuksköterskor.

Syftet är att ge den nyutexaminerade en så bra och trygg start som möjligt i arbetslivet så att denne kan stärka sina färdigheter, omsätta sin kunskap och utveckla sin förmåga

Traditionellt har introduktionerna varit väldigt korta och inte tillräckliga för att de nyanställda ska komma in i sitt yrke på ett tryggt sätt.

– Vi började med att rita en årslinje för en arbetsplatsintroduktion. Introduktionsåret innehåller bland annat flera reflekterande träffar med andra nyanställda på landstingets produktionsenheter dr man tar med sig erfarenheter att diskutera tillsammans, berättar Kristina Nyström.

Till projektet har det också bland annat rekryterats mentorer som fungerar som stöd för de nyanställda och där det också sker ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskap under året. Introduktionsprogrammet ska förutom att fungera som ett stöd för den nyanställda även vara ett stöd för cheferna i att vara en attraktiv arbetsgivare och därmed trygga även framtida rekryteringar.

Trygg i yrkesrollen

– Syftet är att ge den nyutexaminerade en så bra och trygg start som möjligt i arbetslivet så att denne kan stärka sina färdigheter, omsätta sin kunskap och utveckla sin förmåga, säger Kristina Nyström.

Kristina Nyström berättar också att implementeringsfasen av det nya, fördjupade introduktionsprogrammet startade i början på året och att två produktionsenheterna inom landstinget är igång med programmet.

– Ja, det känns väldigt kul och nyligen genomfördes den första reflekterande träffen med 10 nyutexaminerade. Det ska bli jättespännande att följa utvecklingen, avslutar hon.