tumblr hit tracking tool

Utrustning

Träffsäker Parkinsondiagnos med ny metod

Av Mats Holmström 2015-04-12
Foto: Akademiska sjukhuset i Uppsala
Akademiska sjukhuset är först i Europa med att rutinmässigt använda en ny diagnosmetod för Parkinsons sjukdom. Med metoden mäter man blodflöde och dopamin i hjärnan med hjälp av ett nytt spårämne (PE2I) och PET/CT-kamera.

– Förutom skarpare bilder får vi absoluta värden på hur dopaminsystemet i hjärnan är påverkat av sjukdomen. Diagnosen blir mer träffsäker vilket underlättar valet av individuell behandling och eventuell operation. En annan fördel är att patienten slipper flera undersökningar och att stråldosen är betydligt lägre, en fjärdedel av den vid traditionell utvärdering där två olika metoder kombineras, säger Torsten Danfors, överläkare i nuklearmedicin.

Efter en noggrann utvärdering i forskningsprojekt har nu den nya metoden med PE2I-PET börjat användas rutinmässigt i vården. Sedan starten i november 2014 har ett tiotal patienter från Uppsala län undersökts. Redan inom ett halvår räknar Akademiska med att patienter från hela sjukvårdsregionen med misstänkt Parkinson ska omfattas.

Metoden kan även användas för diagnostik av andra neurodegenerativa sjukdomar, bland annat Alzheimers sjukdom, Frontotemporal demens, Lewy Body sjukdom, Huntingtons sjukdom och normaltryckshydrocefalus.

– Eftersom neurodegenerativa sjukdomar kan starta med många olika symptom hamnar patienterna till en början hos olika vårdgivare. Patienter med gångsvårigheter och skakningar utreds ofta av neurologer, minnesstörningar av geriatriker och personlighet- eller humörförändringar av psykiater. Av detta skäl har vi startat med en ny neurodegenerativ rond där fall och bilder diskuteras gemensamt med geriatriker, psykologer, neurologer och neuroradiologer, säger Torsten Danfors.

För cirka 15 år sedan var PET-centrum i Uppsala i samarbete med forskare vid Pittsburgh university och Karolinska institutet först i världen med att introducera en ny metod för Alzheimerdiagnostik där man med hjälp av ett visst spårämne (PIB) och PET-kamera kan spåra amyloid, ett protein som lagras in i hjärnan.

Då som nu tillskrivs framstegen de framstående kemister som arbetar på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. De använder en cyklotron för att framställa de speciella spårämnen som används. I projektet har också sjukhusfysiker också utvecklat nya metoder för bildanalys.

– Spårämnen som används vid PET-diagnostik har ofta kort halveringstid. Därför är det en klar fördel att substanserna kan tas fram och prepareras på plats, nära kamerorna som används för att diagnostisera olika sjukdomar, säger sjukhusfysiker Mark Lubberink.