tumblr hit tracking tool

Klinisk forskning

”Sverige är bra på kliniska prövningar”

Av Mats Holmström 2014-04-25
Eva Adås, Director of compliance oversight på Pfizer
En utredning och rapport från regeringen 2009 visade på ett drastiskt fallande antal kliniska prövningar som genomförs i Sverige. Den negativa trenden har sedan dess fortsatt såväl i Sverige som i övriga Norden, men på Pfizer ser man nu för första gången på länge att trenden börjar peka uppåt.

Pfizer har idag 23 studier igång i Sverige och 13 som ligger i olika faser av uppstart. Eva Adås, Director of compliance oversight och ansvarig för kliniska prövningar i Norden, ser sedan början av året ett trendbrott. Flera av Pfizers stora fas 3-program har precis startat och kommer även att innefatta många kliniker i Sverige.

– Ja, vi är förstås väldigt glada för det här trendbrottet, vi ser en kraftig ökning av antal kliniker som vi sätter igång och antalet patienter i våra studier kommer flerdubblas de närmaste två åren. Min roll är att arbeta för att få alla faser vilket är vad som händer nu eftersom vi idag har allt från fas 1 till fas 4-studier i Sverige. Också på Pfizer har vi annars givetvis känt av den allmänna nedgången som pågått under de senaste åren. En nedgång som inte bara drabbat de Nordiska länderna utan hela Europa, berättar hon.

man vill inte förlora de stora prövningarna i fas 3 och 4 till andra länder. Vi vill och hoppas att Sverige ska vara med på allt där vi kan bidra med vår kunskap

Inte dyrare

Enligt Eva Adås kan Sverige konkurrera bra vad gäller genomförande av kliniska studier i ett internationellt perspektiv.

– Sverige har gott rykte, vi klarar logistiken och svensk infrastruktur är mycket välfungerande för ändamålet. Den allmänna nedgången av antalet prövningar i Norden har tidigare delvis förklarats med att det skulle vara dyrare att genomföra prövningar i Norden jämfört med andra länder. Men i ett Europeiskt perspektiv anser jag inte att det är dyrare att genomföra prövningarna här än någon annanstans. Resursbrist i form av en pressad sjukvård är närmare sanningen, det kostar tid för klinikerna.

Vill vara med i alla faser

– Vi har gott renommé som snabba och med hög kvalitet i Sverige men vi är också få invånare jämfört med konkurrerande länder och fas 3 och 4 kräver bland annat ett mycket större antal patienter som deltar. Dock kan chanserna öka att få vara med i senare faser ökar om man lyckas komma med i fas 1 och 2-studier vilket händer nu.

– Man vill inte förlora de stora prövningarna i fas 3 och 4 till andra länder. Vi vill och hoppas att Sverige ska vara med på allt där vi kan bidra med vår kunskap. Det som enligt mig har varit oroväckande tidigare är när kliniker tackar nej till att genomföra kliniska prövningar, berättar Eva Adås och avslutar:

– Vi gör allt för att det inte ska påverka den framtida studieförfrågningar till Sverige. Det finns ju många andra länder som står i kö och vill vara med.

På Pfizer konstaterar man att kombinationen av att fler kliniker specialiserade på kliniska prövningar har öppnat sedan regeringens rapport och det faktum att man har fler studier inom för Sverige lämpliga läkemedelsområden som exempelvis hjärta/kärl, diabetes, inflammation och onkologi, gör att det nu ser mycket bra ut inför framtiden.