tumblr hit tracking tool

Utrustning

Svar direkt ger mindre väntan

Av Carina Hertzberg 2014-04-03
Moa Gustavsson och Viviana Calambas Garces hanterar WBC DIFF på barnakutmottagningen vid Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg
Att vid provtagning av vita blodkroppar omedelbart få tillgång till en 5-partsdiff kan spara mycket tid för såväl vårdpersonal som patient. HemoCue, som specialiserat sig på patientnära medicinsk utrustning till sjukvården sedan 1982, erbjuder just detta med systemet WBC DIFF.

Skillnaden mellan WBC DIFF och WBC är att man med WBC DIFF förutom en bestämning av det totala antalet vita blodkroppar också får en differentialräkning av dessa på några få minuter.

– Ja, på så sätt kan läkaren direkt göra en bedömning om det t.ex. rör sig om en virusinfektion eller en bakterieinfektion och besluta om rätt behandling direkt under patientens besök. Tidigare fick man skicka iväg provet till labb och vänta i minst en timme, ibland längre, berättar Carina Hertzberg, försäljningschef på HemoCue AB.

Systemet, som i likhet med andra produkter bygger på HemoCues kuvetteknologi, är enkelt att använda och inom fem minuter får man ett resultat med laboratoriekvalitet. Huvudsyftet med WBC DIFF är att påskynda processen från bedömning till behandling och genom en 5-partsdiff få nödvändig information som behövs vid olika kliniska situationer. Att ställa diagnos och sätta in rätt behandling med patienten på plats ska minska patientens väntetid och därmed också lösgöra tid för vårdpersonalen.

På Drottning Silvias Barnsjukhus, som tillhör Sahlgrenska universitetssjukhuset och är Sveriges största barnakutmottagning, var man bland de första att utvärdera systemet när HemoCue testade WBC DIFF på ett antal enheter i Sverige 2010. Till barnsjukhuset kommer cirka 47 000 barn varje år, och behandlingarna är jämnt fördelade mellan kirurgiska och medicinska.

– Det stämmer, och bukbesvär är en vanlig anledning att man hamnar här på akutmottagningen, exempelvis blindtarm, förstoppning och körtelbuk. Framförallt vid misstänkta appendiciter är det bra att få snabbt svar på totalvit med en 5-partsdiff, berättar Younis Khalid, överläkare och sektionschef på barnakuten.

Vi tar inte WBC DIFF prover på alla patienter utan använder oss även av CRP, men i de fall vi gör det tjänar vi in en timme direkt vilket ju också påverkar det övriga flödet. Beläggningen blir lägre

Sjukhuset hade redan tidigare efterlyst ett system med differentialräkning av de vita blodkropparna och därför var man också snabb med att vilja vara med att testa WBC DIFF när tillfälle gavs. Younis, som arbetat i olika roller på barnakuten sedan 2007, minns att personalens ovana i början var ett hinder att ta sig över, men också att alla snabbt började se fördelarna med att ha systemet på plats.

– Ja, för oss var tiden en avgörande faktor till att vi idag fortfarande använder oss av systemet. I det dagliga flödet på en akutmottagning ingår annars mycket icke värdeskapande tid då en stor del av flödet består av väntan. Kan man minska där så gör man en stor vinst, konstaterar han och fortsätter:

– Vi tar inte WBC DIFF prover på alla patienter utan använder oss även av CRP, men i de fall vi gör det tjänar vi in en timme direkt vilket ju också påverkar det övriga flödet. Beläggningen blir lägre och i slutändan påverkas även patientsäkerheten på ett positivt sätt. Idag blir detta mest tydligt när det av någon anledning inte går att köra systemet, dvs. om vi till exempel har tillfälligt slut på kuvetter och då istället måste skicka proverna till labb. Då blir det längre väntetider och jag har också fler patienter i omlopp samtidigt. Vid hög beläggning på akuten minskar patientsäkerhet, därför är det viktigt att minska väntetiden.

WBC DIFF finns idag på ett antal sjukhusenheter och även inom primärvården där man anser att systemet kan göra stor nytta. Trots detta upplever man på HemoCue en viss tröghet i att sprida systemet, då man menar att man på de regionala inköpsfunktionerna inte alltid ser nyttan av detta.

– Det här innebär att det är svårare för oss att leverera systemet till primärvården eftersom WBC DIFF inte är upphandlad inom alla regioner. Vi försöker att lyfta nyttan av systemet och känner ett stort intresse men vi upplever också ett stort glapp mellan beslutsorten och där man upplever nyttan i många fall. Vi tror dock så mycket på det här systemet och att nyttan med det kommer att innebära stor spridning inom vården, säger Carina Hertzberg.