tumblr hit tracking tool

Näringsliv

Subventionerade läkemedel kostar staten mindre

Av Mats Holmström 2014-05-09
Enligt Socialstyrelsens årliga rapport över läkemedelsförsäljningen i Sverige minskade statens kostnader för läkemedelsförmåner med 350 miljoner förra året. Det motsvarar 1,75 procent av den totala förmånskostnaden.

Sammantaget uppgick förra årets kostnad för läkemedelsförmånerna 19 miljarder kronor, att jämföras med 19,4 miljarder kronor 2012, enligt rapporten.

Man bedömer att en orsak till kostnadsminskningen är att flera läkemedelspatent gått ut under de senaste åren, bland annat för läkemedel mot högt blodtryck och höga blodfetter. Det är läkemedel som förskrivs till stora patientgrupper. Patentutgångarna innebär att billiga kopior av originalläkemedlen får introduceras på marknaden.

Även om den generella bilden är att kostnaderna minskar, gäller detta inte för alla läkemedelsgrupper. Liksom tidigare år fortsätter förmånskostnaderna för gruppen centralstimulantia - där läkemedel mot adhd ingår - att öka markant. Kostnaderna steg med 14 procent 2013, jämfört med föregående år, enligt Socialstyrelsens rapport.

– Trenden har gått mot att allt fler vuxna behandlas mot adhd, vilket har varit en starkt bidragande orsak till att kostnaderna har ökat så mycket, kommenterar Maarten Sengers, utredare vid Socialstyrelsen.

En annan orsak till kostnadsminskningen är enligt Socialstyrelsen en överenskommelse mellan regeringen och läkemedelsindustriföreningen, LIF. Avtalet innebär att läkemedelsbolagen inte fritt får bestämma priset på läkemedel som har funnits på marknaden i minst 15 år och som inte redan omfattas av ett tidigare pristak som införts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

– Överenskommelsen innebär att priserna på de läkemedel som berörs kommer att sjunka med 7,5 procent, säger Maarten Sengers.