tumblr hit tracking tool

Samhälle

Större diabetesrisk i Botkyrka än i Danderyd

Av Mats Holmström 2015-06-01
Forskning visar att sociala och ekonomiska förhållanden spelar stor roll för diabetesrisken. "Det är allvarligt, inte minst eftersom två av tre personer med diabetes riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom", säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden driver forskningsprojektet SCAPIS om hjärt- och lungsjukdomar tillsammans med universitetssjukhusen i Sverige. Resultaten från pilotstudien med 1 100 deltagare i Göteborg har visat att det är tre gånger så vanligt med diabetes i socioekonomiskt svaga områden jämfört med socioekonomiskt starka områden.

I Stockholms län innebär det att forskarnas resultat tyder på att risken för diabetes är större i Botkyrka än i Danderyd. Detta eftersom Botkyrka är den kommun som har lägst medelinkomst i länet, medan invånarnas medelinkomst är högst i Danderyd, enligt statistik från SCB som Hjärt-Lungfonden sammanställt.

Diabetes blir allt vanligare och riskerar att leda till att fler drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Tidigare forskning visar på en tydlig koppling mellan typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Två av tre som får hjärtinfarkt har utvecklad diabetes eller ett förstadium till diabetes.

– Det behövs mer forskning för att vi ska kunna bryta sambandet mellan diabetes och hjärtsjukdom, och förhindra tusentals hjärtinfarkter varje år. Den stora befolkningsstudien SCAPIS kan leda till avgörande genombrott och möjliggöra skräddarsydda behandlingar för att fler ska kunna leva och vara friska längre, säger Kristina Sparreljung.