tumblr hit tracking tool

Utrustning

Standard för sjukhussängar gör skillnad

Av Mats Holmström 2014-02-19
Regnar Schultz, Danish Standards Foundation
2011 implementerades en ny standard för elektrisk utrustning för medicinskt bruk med särskilda fordringar på sjukvårdssängar. Det har givit effekt på marknaden, konstaterar Regnar Schultz, Senior Consultant Standardization på Danish Standards Foundation, DS.

– Standarden (SS-EN 60601-2-52) är en fördjupning av den Europeiska standarden EN 60601-2-52 in från April 2010. Bakgrunden till att den implementerades är en önskan att ha en enskild standard för elektriska sjukhussängar och även manuellt hanteringsbara sängar för funktionshindrade, berättar Regnar Schultz.

Vilka är de största förändringarna i den nya standarden?

– De nya kraven handlar framförallt om att minska riskerna i hanteringen. Dessa aspekter fanns till stor del med redan i den förra standarden men användes inte för sängar till funktionshindrade. Förutom att minimera risker för dessa patienter är syftet också att minska risken för att sjuksköterskor skadar sig vid hantering av de elektriska sängarna, exempelvis vid sänkning av sängen, då fötter kan hamna i kläm.

Tror du att den nya standarden har påverkat huvuddelen av producenterna av elektriska sjukhussängar att genomföra uppdateringar av sina produkter?

– Absolut är det så. Alla producenter i världen som vill sälja på den Europeiska marknaden gör sig själva en tjänst genom att testa sina produkter mot den nya standarden.

I Danmark har också ett tillägg till den nya standarden föreslagits av DS, som gäller sjukhussängar för barn. Detta på grund av man konstaterat att ett antal olyckor inträffat när barn placerats i sjukhussängar ämnade för vuxna. Arbetet med detta startar inom kort, enligt Regnar Schultz.