tumblr hit tracking tool

Utrustning

Snabbare och smärtfriare läkning

Av Niklas Meyer Rikardson 2014-04-29
Södersjukhuset huvudbyggnad, Foto: Fotogruppen Södesjukhuset
ConvaTec lanserade nyligen det nya silverförbandet AQUACEL Ag+, som är en utveckling av bolagets tidigare existerande förband och som tagits fram för att förstärka bekämpningen av den biofilm som ofta uppstår på sårytan och försvårar läkningen. Hudmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm har man erfarenheter av det nya förbandet och har testat det på tre patienter.

På Södersjukhusets hudmottagning finns en behandlingsavdelning dit patienter kommer med svårläkta bensår på remiss från t ex vårdcentraler. Patienten träffar en läkare som ger en behandlingsordination. Fortsatt behandling kan ske på behandlingsavdelningen eller på patientens vårdcentral.

– Ja, vid svårläkta sår är det vanligt att patienter behöver komma till oss 2gånger i veckan för behandling av sår och omläggning av förband, det är inte alltid som detta är möjligt på de lokala vårdcentralerna, förklarar Pernilla Bäck och Cecilia Jansson.

Pernilla och Cecilia använder sig sedan tidigare av ConvaTecs förband vid bakterieinfekterade sår och har utvärderat nya AQUACEL Ag+ med förstärkt effekt mot biofilm sedan förra hösten.

– Vår erfarenhet är att förbandet fungerar mycket bra vad gäller att lösa upp biofilm som när den bildas onekligen är ett stort problem för sårläkningen, säger Cecilia Jansson.

Vid sista utvärderingen efter sex veckors behandling hade såret minskat i diameter från 8,2 x 4 cm till 5 x 2 cm. Upplevelsen av smärta under omläggning av förband minskade också från 6 till 3 enligt VAS-skalan

Ett bra exempel som Pernilla och Cecilia gärna berättar om är en 81-årig kvinna som behandlats på avdelningen sedan 2011, då hon lider av svåra, venösa och smärtsamma bensår. Behandlingen har bland annat bestått i att två gånger i veckan komma till mottagningen för behandling och omläggning av förband. I höstas testade man att byta förband till AQUACEL Ag+.

– Den första markanta skillnaden var att smärtan minskade avsevärt, både under behandlingstillfället och efteråt i hemmet. I såret fanns pseudomonasbakterier som bland annat orsakar dålig lukt och ökad sårsekretion. En märkbar förbättring såg vi i samband med behandling med ättika, som tidigare inte kunde utföras i tillräcklig utsträckning, men detta har gått såväl smidigare som smärtfriare med detta förband, berättar Cecilia Jansson.

– Redan efter första omläggningen såg det renare ut och läkningsprocessen tog fart. Vid sista utvärderingen efter sex veckors behandling hade såret minskat i diameter från 8,2 x 4 cm till 5 x 2 cm.

Upplevelsen av smärta under omläggning av förband minskade också från 6 till 3 enligt VAS-skalan och nivån av sårvätska och tecken på infektion hade avtagit på samma sätt, enligt Pernilla Bäck, som ser den 81-åriga kvinnans nya livsgnista som den allra roligaste effekten:

– Ja, idag kan hon vara ute och röra sig mycket mer och humöret har blivit mycket bättre på grund av framstegen. Det är givetvis både hon själv och hennes närmaste väldigt glada för.

Läs tidigare artikel om Convatec och utvecklingen av silverförbandet här