tumblr hit tracking tool

Utrustning

Snabb, kostnadseffektiv sårläkning

Av Mats Holmström 2014-05-08
Carina Ström och Ulla Bäckström, sårmottagningen Falu Lasarett
2005 startade Carina Ström och Ulla Bäckström upp en sårmottagning som en del av kirurgmottagningen vid Falu Lasarett. Sårmottagningen har utvecklats genom åren och när polymetriska förband i form av PolyMem testades för drygt tre år sedan upplevde snart fördelar för såväl patient som för mottagningens egen verksamhet.

Sårmottagningen på Falu Lasarett drivs sedan dess av Carina och Ulla som vardera ägnar två dagar i veckan åt de patienter som behöver behandling av olika typer av sår, i övrigt har de andra på en kirurgmottagning förekommande arbetsuppgifter.

Det polymetriska förbandet PolyMem, som marknadsförs av PartnerMed i Sverige är ett aktivt förband som har en unik patenterad teknologi och som innehåller Glycerin, Surfactant F-68 och Superabsorbent. Denna kombination ger förbandet viktiga egenskaper som snabbare sårläkning, smärtreducerande, luktreducerande, kontinuerlig rensning av såret och kontinuerlig fukt till såret.

Även inflammationen reduceras och läkningen påskyndas då cirkulationen ökar med 18-20 procent runt såret. Risken för infektion minimeras och smärtan minskar.

– I samband med att PolyMem upphandlades av landstinget för några år sedan fick vi besök av PartnerMed som berättade om produkten och vi beslöt oss ganska omgående för att testa, minns Carina Ström, som också konstaterar att man snabbt började upptäcka fördelarna med den polymetriska serien av förband.

– Det vi omgående upptäckte var att förbandet är väldigt enkelt att arbeta med och att effekten är mycket bra och kommer snabbt. Vi använder PolyMem-förbandet vid flera olika typer av sår, exempelvis svårläkta, vid fibrinbeläggningar, djupa sår eller ligg- och sittsår.  

PolyMems kontinuerligt upprensade förmåga har också uppskattats på mottagningen.

– Vid exempelvis djupare så behöver och upprensning ske på djupet vilket fungerar mycket bra med PolyMem. Vi har oftast inte heller behov att använda någon specifik, medicinsk rengöringsvätska, förbandet sköter det mesta själv. I vissa fall, när det behövs, händer det att vi använder lite saltlösning för att fukta sårytan innan förbandet läggs, berättar Ulla Bäckström.

Att det är väldigt lätt för patienten att byta förband själv gör att denne inte behöver ta sig in till mottagningen lika ofta. Detta är förstås en stor vinst i sig

Ulla framhäver också förbandets smärtlindrande fördelar vad gäller behandling av sår där huden har blivit skör.

– Ja, genom att förbandet inte fastnar på sårytan när det ska avlägsnas så undviker man den smärta som annars kan uppstå, konstaterar hon.

Den snabba, effektiva sårläkningen i kombination med att förbandet är enkelt att arbeta med gör att Carina och Ulla är övertygade också om att kostnadseffektiviteten ökat på mottagningen, även om det kan vara svårt att få fram exakta siffror på detta.

– Absolut. Inte minst på grund av att det är väldigt lätt för patienten att byta förband själv vilket gör att denne inte behöver ta sig in till mottagningen lika ofta för att få detta moment gjort. Detta är förstås en stor vinst i sig, såväl för oss och vårt flöde på mottagningen som för patienten själv, säger Carina Ström.

Birgitta ”Biggan” Thorin är produktspecialist och distriktschef för norra Sverige på PartnerMed, och var den som fick tips om de nystartade sårmottagningen i Falun när det begav sig.

– Ja, man rekommenderade mig faktiskt att besöka Carina och Ulla då de är mycket duktiga och kompetenta och jag är mycket glad över detta. Jag ser vår relation mer som kunskapsutbyte åt båda håll än som leverantör-kund, berättar Biggan och avslutar:

– Vi genomför givetvis en rad tester och utvärderingar när vi tar fram och kontinuerligt utvecklar våra produkter men det är ändå ingenting som slår att få positiv feedback från användarna själva, dvs. våra kunder. Det är det ultimata kvittot på att vi erbjuder en fungerande produkt.