tumblr hit tracking tool

Utrustning

Byte av narkosmaskiner i Kalmar

Av Jonas Ternhem 2014-04-23
Länssjukhuset i Kalmar
På Kalmar sjukhus bytte man ut sina gamla narkosapparater till Maquet Critical Cares FLOW-i för cirka två år sedan. Martin Jacobson, överläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken på sjukhuset, ser många fördelar med bytet.

Kalmar sjukhus är ett länssjukhus med 150.000 + i primärupptagningsområde. Sjukhuset har de flesta specialiteter förutom neuro och thorax.

– Vi försöker att undvika sövning av neonataler p.g.a. den låga efterfrågan och medföljande brist på vana. Vi har 16 operationssalar att tillgå totalt varav 10 - 12 är aktiva dagligen samt sövning på MR och hybridlab på röntgen. På jourtid har vi ett förstärkt operationslag på plats och ingen beredskap. Vid extrema behov rings folk in från ledighet.

– Normala dagar har Tand, Ögon, ÖNH, Kirurgi, Urologi, Gyn och Ortopedi operationstider. Vi söver enbart på Sevofluran i gasform och är mycket glada i TCI. Mer och mer ingrepp sker också i blockader efter ultraljudets intågande, berättar Martin Jacobson.

Martin Jacobson brinner lite extra för narkosapparaterna då han är medicinsktekniskt ansvarig läkare på operation och även sitter med i sjukhusets centralgaskommitte. Han berättar att sjukhuset använt FLOW-i cirka två år.

– Anledningen till att byta ut narkosapparaterna var helt enkelt att våra gamla ADU:er var för gamla och det började till och med bli svårt att hitta reservdelar. Valet av FLOW-i över andra maskiner skedde i enlighet med lagen om offentlig upphandling efter provuppställning från ett flertal företag.

– Vi är dock mycket glada över att få just FLOW-i då alla i provgruppen tyckte att det var den bästa och mest användarvänliga maskinen. För oss narkosläkare var det extra enkelt då vi har SERVO-i maskiner på IVA och knappologin kändes som hemmaplan direkt, konstaterar Martin Jacobson.

Första gången jag själv fick handha maskinen sövde jag skarpt utan bekymmer. Om man kan SERVO-i sedan tidigare är det väldigt självklart

En annan positiv spin-off effekt som man upptäckt på sjukhuset är att narkossköterskorna nu känner sig mycket mer bekväma att hantera en SERVO-i när IVA-patienter kräver kirurgisk intervention då de också känner sig hemma. Tidigare behövde narkosläkare vara närvarande hela tiden för att sköta ventilatorn.

FLOW-i har visat sig vara en lätt och mycket intuitiv maskin att använda. Likheten med SERVO-i var också till stor fördel, konstaterar man i Kalmar. Den upplevs också som modern och säker. Cirkelsystemet är effektivt och det är lätt att använda lågflödesanestesi på ett säkert sätt.

– Vi har inte mycket problem med kondens i slangarna. VKTS-funktionen är mycket bra och lättanvänd och det är numera mycket ovanligt att vi nyttjar andra ventilationsmoder.

– Implementeringen gick snabbt och smidigt. Vi införde FLOW-i samtidigt på alla salar under 4 dagar på ett höstlov med teoretisk genomgång tidigare. Det fanns en grupp "superusers" samt representanter från företaget på plats vid införandet. Det gick otroligt smidigt. Första gången jag själv fick handha maskinen sövde jag skarpt utan bekymmer. Om man kan SERVO-i sedan tidigare är det väldigt självklart, säger Martin Jacobson, som också påpekar att det var väldigt smidigt att samköra FLOW-i med sjukhusets befintliga övervakningsutrustning.