tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Smärtlindring vid gynekologi och förlossning

Av Gunilla Lundmark 2013-11-01
Smärtlindring vid gynekologiska ingrepp och vid förlossning är bara tillgängligt för en mycket liten andel av världens kvinnor
Att utveckla läkemedel för lokal smärtlindring inom gynekologi och obstetrik är en tacksam uppgift. Dels för att det finns ett stort behov och intresse bland kvinnor, men också på grund av att inte många andra bolag satsar på området, vilket ger en bra konkurrenssituation.

Pharmanest i Solna är ett ungt företag som grundades 2009 och bygger på forskning om smärtnerver i livmoderhals och livmoder. Forskningen utförs av Dr Berith Karlsson Tingåker, överläkare BB Stockholm, professor Gunvor Ekman-Ordeberg, professor i Obstetrik och Gynekologi vid Karolinska Institutet och Docent Lars Irestedt, anestesiolog vid Karolinska Sjukhuset.

Nya produkter med kända substanser

Bolagets affärsidé är att med hjälp av kända substanser utveckla, patentera och kliniskt utvärdera nya produkter som appliceras lokalt där smärtlindring behövs. Smärtlindring vid gynekologiska ingrepp och vid förlossning är tillgängligt för en mycket liten andel av världens kvinnor, menar man.
 
– Ja, konstigt nog är det i stora delar av världen inte lika självklart att erbjudas effektiv och lokal smärtlindring vid dessa ingrepp som till exempel bedövning i samband med tandläkarbesök. Ska man till exempel sätta in en spiral, vilket kan vara nog så smärtsamt, erbjuds man idag på sin höjd en Ipren. I många länder ingenting alls, konstaterar Gunilla Lundmark, VD i Pharmanest sedan drygt två år tillbaka.

Pharmanest håller till i Karolinska Institutets område i Solna och är ett av bolagen inom Karolinska Development AB. Det är ett mer eller mindre virtuellt bolag med endast tre anställda.

–  Vi använder oss av ett nätverk av företag och konsulter vilket innebär att vi hyr de kompetenser vi behöver. Det är ett väldigt flexibelt sätt att arbeta på, berättar Gunilla Lundmark.

Lyckad studie

Trots bolagets ungdom består Pharmanests produktportfölj redan av en rad produktkandidater som är utvecklade för att behandla smärta vid gynekologiska ingrepp och vid förlossningssmärta. Effekten av den första, som går under namnet SHACT, har utvärderats i en klinisk studie bland 218 kvinnor. Data från studien visar att kvinnor som fick SHACT under spiralinsättning upplevde signifikant lägre smärta  jämfört med patienter som fick placebo.

det faktum att vi använder oss av befintliga substanser i vår utveckling samt det stora intresset och behovet gör att vi har en kort väg till marknaden

– Ja, det stämmer. SHACT appliceras i livmoder och livmoderhals och gör att slemhinnan bedövas. Det här är en produkt som bara får appliceras av gynekologer och barnmorskor, berättar Gunilla Lundmark och fortsätter:

–  Även om SHACT-studien handlade om insättning av spiral så är användningsområdet mycket större än så och vi har fått ett stort intresse, inte minst från kvinnorna som deltog i studien.  Produkten har utvecklats så att den kan användas i samband med en rad andra gynekologiska ingrepp och till exempel vid hysteroskopi, dvs. när man använder en kamera för att undersöka i livmodern.

Kort väg till marknaden

Att utveckla nya läkemedel och få ut dem på marknaden är en lång process som inleds med en lång period av experimentella studier på olika djurslag och utvärderingar av läkemedlets egenskaper. Så även hos Pharmanest men Gunilla Lundmark ser positivt på utvecklingen och anser att bolaget har bra förutsättningar för att lyckas.

– Ja, genom en kombination av vårt arbetssätt, det faktum att vi använder oss av befintliga substanser i vår utveckling samt det stora intresset och behovet gör att vi har en kort väg till marknaden, avslutar hon.