tumblr hit tracking tool

Samhälle

Skellefteå lasarett brandövar

Av Mats Holmström 2015-08-18
På Skellefteå lasarett genomför man just nu flera brandövningar. Dessa syftar till att öva personalen i larmning och utrymning av sängliggande patienter.

Övningarna är en del av ett omfattande brandskyddsarbete som genomförs på Skellefteå lasarett under året. Som en del i detta har bland annat 400 anställda deltagit i arbetsplatsanknutna brandutbildningar under våren.

Majoriteten av vårens deltagare, 322 personer, får nu möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken under de nu aktuella brandövingarna.

Övningarna genomförs på stängda vårdavdelningar med hjälp av ofarlig rök och rollspel. Deltagarna, som arbetar på Medicinsk och geriatriska kliniken respektive Kirurgisk och ortopediska kliniken, kommer öva larmning, kontakt med SOS Alarm och utrymning av sängliggande patienter under verklighetstrogna förhållanden.

Sammanlagt handlar det om tolv tillfällen, varav fyra tillsammans med räddningstjänsten.