tumblr hit tracking tool

Organisation

Sjuksköterskors arbetsvillkor kartläggs

Av Mats Holmström 2014-04-28
Det saknas rent allmänt en långsiktig utvecklingsplan inom sjukvården idag, menar Oili Dahl
”Vårt syfte är att utveckla professionen och påverka den framtida kompetensen för specialistsjuksköterskor”. Det konstaterar Oili Dahl, ordförande i Riksföreningen för anestesi och intensivvård, angående föreningens samarbetsprojekt med Vårdförbundet som syftar till att kartlägga arbetsvillkoren för specialistsjuksköterskor inom anestesi- och intensivvård.

Projektet startade förra året och handlar både om att utforska arbetsvillkoren historiskt sett och inför framtiden, dvs. förväntad utveckling. Man vill också ta reda på hur detta påverkar sammanfattningen av dessa grupper, omsättningen och rekryteringen.

– Ja, faktum är att det inte finns någon tillförlitlig statistik på detta. Dvs. hur många som utbildas, hur många som sedan slutar inom specialistområde anestesi- och intensivvård och var tar de vägen när de slutar, samt inte minst varför, förklarar Oili Dahl.

Den nationella plan som vi efterlyser måste bland annat innehålla fakta om hur det ser ut idag, hur många specialistsjuksköterskor som behövs i respektive region och hur detta ska finansieras

Akut brist på specialistsjuksköterskor

Bakgrunden till projektet är den allmänna bristen på specialistsjuksköterskor i landet och att det enligt båda parter i projektet behövs en nationell plan för att komma till bukt med detta.

– Det stämmer, och problemet gäller alla typer av specialistsjuksköterskor. Det saknas rent allmänt en långsiktig utvecklingsplan inom sjukvården idag, inte minst inom anestesi och intensivvård.

– Den nationella plan som vi efterlyser måste bland annat innehålla fakta om hur det ser ut idag, hur många specialistsjuksköterskor som behövs i respektive region och hur detta ska finansieras. Med vårt projekt vill vi kartlägga dagens situation och förutspå förväntad utveckling och därmed tillhandahålla dessa grundläggande fakta.

Oili Dahl konstaterar också att man idag inom specialistsjukvården kompletterar med icke specialistutbildade sjuksköterskor i vissa fall vilket är mycket alarmerande. Dessa sjuksköterskor behöver ta orimligt stort ansvar för vården av svårt sjuka patienter.

Pilotenkät inledde kartläggning

Projektet tillsammans med Vårdförbundet startades med att en projektplan upprättades och under höstkongressen 2013 genomfördes en första pilotenkät bland 140 av föreningens medlemmar.

– Enkäten är anonym och tar cirka 10 minuter att genomföra. Frågorna är av arten vilken examen man har, hur många år man jobbat, om man jobbar heltid och arbetssituation. Tillfredsställelse med arbete och organisation och ledning är andra exempel, förklarar Oili Dahl, som också meddelar att nästa steg i kartläggningen är att tillhandahålla en digital enkät som går ut i början av maj till ca 3000 specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård.

– Ja detta är på gång nu och vi hoppas givetvis på bra uppslutning i form av så stort antal deltagare som möjligt, avslutar hon.