tumblr hit tracking tool

Utrustning

Simuleringskrav för danska kirurger

Av Stefan Andersson 2015-03-11
Sedan tidigare har man i Danmark ställt krav på att gynekologer ska ha genomgått virtuell simuleringsträning i sin utbildning, och nya direktiv i Huvustadsregionen har utökat detta krav till att gälla samtliga läkarspecialiteter.

Detta innebär en kraftig ökning från den dryga femtedel av specialistläkarna som idag genomgår utbildningen i regionen. Dessa läkare kommer på så vis att kunna visa upp bevis på vad de lärt sig genom träningen.

I Sverige har man inte kommit lika långt, även om man i allt fler landsting infört så kallade körkortsutbildningar, med simulatorträning, för att på ett standardiserat sätt mäta och säkerställa kirurgers färdighet.

Jag skulle säga att det är en av hörnstommarna för kirurgisk utbildning och utveckling

En som på nära håll kunnat följa körkortssystemet är Stefan Redeen, överläkare på Universitetssjukhuset i Linköpings kirurgiska klinik. Han ser en tydlig koppling mellan den virtuella simuleringsträningen och patientsäkerheten och menar att simuleringsträning för titthålskirurgi, endoskopi, gastroskopi och koloskopi är mycket viktig för att minska mängden vårdskador samt för att få en högre precision i den typen av kirurgi.

 - Jag skulle säga att det är en av hörnstommarna för kirurgisk utbildning och utveckling, förklarar han.

Reidar Källström, verksamhetschef på Urologiska kliniken, har studerat den effekt simuleringsträningen har på kirurgers förmåga och självförtroende. Under en studie som fokuserade på utvecklingen genom simulatorträning framkom det att man lärde sig fortare och blev säkrare med hjälp av simulatorn.

 - Man upplevde sig tryggare i kirurgin, så att säga. Så det finns en vinst i att ha en bra modell för träning, säger Källström.

Han är långt ifrån den ende som studerat simuleringsträningen och man har både i Sverige och utomlands tidigare påvisat att det finns positiva effekter. Internationellt sett är simuleringsträning på stark frammarsch, ofta med visionen att byta ut det traditionella lärlingssystemet med ett mer standardiserat sätt att mäta färdigheter som simuleringsövningar medger.

Hur förutsättningarna ser ut för framtidens kirurger och patienter i Sverige är svårt att veta och i många landsting och regioner pågår intensiva diskussioner kring den virtuella simuleringsträningens roll.