tumblr hit tracking tool

Kunskap

”Simulatorträning borde vara en självklarhet”

Av Stefan Andersson 2015-06-11
Martin Lindsten menar att simulatorträning borde vara en självklarhet.
Att alla läkare som ska utföra endoskopiska undersökningar bör genomgå färdighetsträning i simulatorer innan de tar sig an levande patienter borde vara en självklarhet. Det menar iallafall Martin Lindsten, specialistläkare inom allmänkirurgi vid VO kirurgi i Ystad, och han hoppas att alla snart ska erbjudas träningsformen

Skopister som simulatortränat begår färre misstag än sina kollegor och har en kortare inlärningstid innan de kan övergå till att arbeta självständigt. Ändå är det långt ifrån alla som ges möjlighet till den här typen av träning.

 – Det finns idag tekniska förutsättningar för att träna och bli undervisad i en simulerad miljö, vilket gör att man kan korta inlärningskurvan och undvika att skopisten behöver göra sina första misstag i skarpt läge. Så träning i simulator borde ju vara en självklarhet, menar han. Men nationellt är behovet av strukturerad undervisning större än tillgången.

Nerver och stress

Lindsten undervisar och driver, tillsammans med Endoskopienheten på Skånes universitetssjukhus Malmö, endoskopikurser vid Practicum Clinical Skills Centre, och han betonar de positiva effekter som kommer av att kombinera strukturerad undervisning med simulatorträning.

 – Man kan visserligen inte självständigt utföra en gastroskopi eller koloskopi direkt efter simulatorträning, men man kan göra många fler moment och har en mycket större förståelse för varför man gör som man gör, förklarar Lindsten. När man utför skopier på patienter är kraven såklart mycket högre ställda och man blir lätt stressad. Om man då har tydlig struktur och god förståelse för undersökningen från början så blir man mindre stressad och har därmed bättre förutsättningar att genomföra en säker och effektiv undersökning, fortsätter han.

Man kortar tiden från utbildningsstarten till det att man kan arbeta självständigt

Minskar obehaget för patienten

En gastroskopi gör normalt inte ont men är ofta väldigt obehaglig, medan en koloskopi är svår att genomföra utan smärta för patienten. Men både obehaget och smärtan menar Lindsten kan minska med skopister som är säkrare och gör färre misstag.

Han menar också att det finns fler önskvärda effekter sett ur ett samhällsperspektiv.

 – Man kortar tiden från utbildningsstarten till det att man kan arbeta självständigt, och dessutom kan man förhoppningsvis själv i nästa skede lättare och mer effektivt lära ut hantverket till nya, blivande skopister.