tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Serratia-bakterie på neonatalavdelningen i Malmö

Av Mats Holmström 2016-07-16
Tio barn har hittills burit på smittan och tester sker nu två gånger i veckan
Bakterien Serratia marcescens har upptäckts på neonatalavdelningen SUS Malmö. Tio barn har burit på smittan men ingen har blivit sjuk av bakterien.

För närvarande är tre barn med Serratia kvar på avdelningen. Resten av de smittade barnen har gått hem eller skrivits ut till sitt hemsjukhus.

Upptäckten av smittan är ett resultat av SUS patientsäkerhetsarbete. Sedan juli 2010 testas alla barn en gång i veckan.

– Vi på SUS är mycket medvetna om denna smittorisk och arbetar förebyggande bland annat med screeningodlingar varje vecka för att fånga upp bakterierna. Personalen är mycket noga med hygienen, både sin egen handhygien och  hygienrutiner kring barnet. När det nu har blivit en spridning, testar vi barnen två gånger i veckan, säger Elisabeth Olhager, verksamhetschef för barnkirurgi och neonatalvård på SUS.

Åtgärder direkt efter upptäckten

Direkt efter upptäckten av smittan sattes ett flertal åtgärder in tillsammans med Vårdhygien, Region Skåne. Rummen har smittstädats, de drabbade barnen har isoleringsvårdats tillsammans med sina föräldrar och vård- och rengöringsrutiner har setts över. Föräldrar och personal har informerats.

När det nu har blivit en spridning, testar vi barnen två gånger i veckan

Neonatal i Malmö har tidigare varit förskonade från smittspridning i den här storleken. Här vårdas inte de minsta eller sjukaste barnen, de får vård på Neonatal intensivvård, SUS Lund.

Neonatalavdelningen i Malmö är nu stängd tills dess att alla rum är smittstädade. Vid brist på platser sker en samordning med kvinnosjukvården och neonatalavdelningarna i Lund och södra sjukvårdsregionen.

Med anledning av det inträffade kommer en utredning nu att göras avseende anmälan enligt Lex Maria.