tumblr hit tracking tool

Organisation

Sectra tecknar stort avtal med sjukvårdsregion

Av Nadina Gurdic 2014-02-10
En kund i Skandinavien har tecknat ett fyraårigt avtal med IT- och medicinteknikföretaget Sectra (STO: SECT B). Ordervärdet uppgår till 32 miljoner kronor. Avtalet omfattar bland annat utveckling, underhåll och support av kundens regionsövergripande IT-lösning för hantering av medicinska bilder och patientinformation, Sectra RIS och PACS.

– Vi arbetar målmedvetet med att öka kundnöjdheten genom bra service och genom att, tillsammans med våra kunder, ständigt utveckla produkter och tjänster för en effektivare sjukvård. Den här beställningen kommer från en kund som vi har samarbetat med i mer än 15 år och är ett bra exempel på att vi bygger långsiktiga relationer, säger Petter Østbye, chef för Sectras medicinska IT-verksamhet i Skandinavien.

De flesta patienter genomgår en röntgenundersökning som ett led i diagnos och behandling av sin sjukdom eller skada. Det innebär att möjligheten att hantera och kommunicera bilder och information snabbt och effektivt med personal på andra vårdenheter har stor betydelse för kvaliteten på den vård som ges till patienterna. Med det regionsövergripande medicinska IT-systemet från Sectra kan sjukhusen som ingår i regionen enkelt dela patientinformation och röntgenbilder mellan sig och även med sjukhus i andra regioner. Detta underlättar effektivt utnyttjande av resurser och ökar förutsättningarna för en god och säker vård.