tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Satsning på hjärt-lungforskning

Av Mats Holmström 2014-12-18
Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden
Hjärt-Lungfonden möjliggör nu en treårig forskartjänst på hel eller halvtid för fem forskare inom området. Forskningen ska leda till nya och bättre behandlingar inom sjukdomsområdet som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag.

Hjärt-Lungfonden är den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige. Varje år finansierar man cirka 250 forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet. Alla ansökningar behandlas noggrant av Hjärt-Lungfondens Forskningsråd som består av 21 experter från hela landet.

– Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige i dag och forskning är nyckeln till att rädda fler liv. Vår förhoppning är att forskartjänsterna ska ge resultat som hjälper människor som i dag lider av hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

I år delar Hjärt-Lungfonden totalt ut 225 miljoner kronor till forskare över hela Sverige. Det är en ökning med 15 miljoner jämfört med förra året. Hjärt-Lungfonden stödjer i första hand forskning med klinisk relevans, vilket betyder att forskningsresultaten ska kunna omsättas i praktisk vård så snart som möjligt.

De kunskaper vi har i dag om riskfaktorer, vård och behandling är till stor del ett resultat av tidigare forskning

– Den medicinska forskningen har gjort stora framsteg under de senaste åren som fått stor betydelse för vården av människor med sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. De kunskaper vi har i dag om riskfaktorer, vård och behandling är till stor del ett resultat av tidigare forskning, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

I dag beräknas 1,4 miljoner svenskar lida av hjärt-kärlsjukdom. Ytterligare 1 miljon människor är sjuka i luftvägar och lungor. Förutom forskartjänster delar Hjärt-Lungfonden också ut pengar till olika forskningsprojekt, forskarmånader och stipendier.

De fem forskartjänsterna går till Frieder Braunschweig, docent, Karolinska institutet, Daniel Ketelhuth, forskare, Karolinska institutet, Anna-Carin Olin, docent, Sahlgrenska akademin, Johan Nilsson, docent, Lunds universitet och Bengt Zöller, docent, Lunds universitet.