tumblr hit tracking tool

Utrustning

Sängtvätt på nytt sätt

Av Markus Carpvik 2014-03-29
Proton Caretec erbjuder nu sjukhussängar som tål högtryckstvätt
Den nya standarden för elektriska sjukhussängar trädde i kraft 2011. Proton Caretec, som erbjudit sjukhusen sängar sedan 1954, anpassade sig snabbt och ser stora fördelar i att förändringarna i standarden framförallt handlar om att underlätta, effektivisera och minska riskerna för sjukvårdpersonalen. ”Kundernas arbetsmiljö är viktig för oss när vi utvecklar våra produkter”, säger Markus Carpvik, VD i bolaget.

Bolagets senaste säng, Proton P2, lanserades i maj förra året, är helt och hållet anpassad till standarden SS-EN 60601-2-52 och finns i fyra olika utföranden. Arbetsmiljön för sjukvårdspersonalen är i fokus i allra högsta grad vad gäller senaste modellen P2 Washable som har börjat erbjudas av bolaget alldeles nyligen. Frågan om rengöring av sjukhussängarna är dessutom aktuell just nu och har tagits upp i media.

Nytt tänk kring rengöring

– Det stämmer. Länge har det varit självklart att rengöringen av sängarna ska genomföras av vårdpersonalen på avdelningarna. Nu vet vi att det pågår tester på bland annat Gävle sjukhus, där man istället lägger ut det jobbet till landstingets serviceavdelning.

Dessa tester har fallit väl ut och detta gynnar förstås vårdpersonal och annan personal på sjukhuset, som redan har en hög arbetsbelastning och utsätts för stress, menar Carpvik.

Idén från början med våra produkter är att de ska ha stort fokus på ergonomi och vårdpersonalens arbetsmiljö, och därmed kunna justeras och ändras efterhand som kunderna och marknaden kräver det

Tål högtryckstvätt

P2 Washable är konstruerad till att tåla högtryckstvätt vilket bolaget nu hoppas att sjukhusen ska se effektiviteten i och investera i utrymmen och utrustning för.

– Idag är det ett spann av olika sätt som sängarna rengörs på av sjukvårdpersonalen själva, allt från maskintvätt till för hand. P2 Washable är en mycket specifik modell, där bland annat motorpaketet är anpassat till att klara högtryckstvätt, berättar Markus Carpvik och fortsätter:

– P2-modellen är överhuvudtaget mycket flexibel och finns exempelvis med olika ytbehandling, hjul, gavlar och grindar. Idén från början med våra produkter är att de ska ha stort fokus på ergonomi och vårdpersonalens arbetsmiljö, och därmed kunna justeras och ändras efterhand som kunderna och marknaden kräver det.

Alla Proton Caretecs produkter utvecklas och tillverkas i Sverige av Proton Caretecs eget team med utgångspunkt från tidigare modeller såsom Pro;Care och EVAB patientsäng. Proton P2 skräddarsys för optimal funktion i den aktuella vårdmiljön oavsett modell och är i grunden en ny konstruktion som gör den till är en stabil men ändå lätt säng (94 kg) som klarar patientvikter upp till 225 kg.

Snabb utveckling

Grundmodellen P2 kan också sänkas så lågt som 340 mm över golvet, vilket minimerar antalet tunga lyft och obekväma arbetsställningar, samt minimerar fallolyckor från sängen. P2 innebär alltså förbi kommer alltså förbättringar för såväl patientens Carpvik hoppas att det nya utförandet som tål högtryckstvätt ytterligare ska stimulera den positiva trenden för bolaget.

– Ja, P2 Washable ligger ju helt i linje med vårt arbetsmiljö- och effektivitetsfokus. Grundmodellen Proton P2 har redan visat en mycket positiv utveckling med lansering i maj förra året och cirka 500 sängar sålda redan vid årsskiftet. Den siffran ser ut att vara fördubblad inom kort, konstaterar Markus Carpvik.