tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Samtal ökar följsamheten

Av Thomas Ehrengren 2014-08-29
Health Solutions erbjuder uppföljning av läkemedelsbehandling sedan 2006
En brittisk studie visar att ett läkemedelssamtal från en apotekare en till två veckor efter att patienten hämtat ut ny medicin förbättrar såväl följsamheten till behandlingen som minskar totalkostnaden. ”Det här är en efterlängtad studie”, säger Kristofer Klerfalk, partner på Health Solutions, som erbjuder patienter uppföljningstjänster av den här typen sedan 2006.

Den färska forskarrapporten som publicerades nyligen kommer från Nottingham University och bär namnet ”Understanding and Appraising the new Medicines Service in the NHS in England”.

I studien har forskarna gjort en utvärdering av ett projekt som inleddes 2011 och där apotek anslutna till den statliga sjukvården i Storbritannien (NHS) har genomfört uppföljningssamtal med patienter som har fått nya läkemedel inom behandlingsområdena astma, kol, typ 2-diabetes, högt blodtryck och blodförtunning. Enligt studien har genomslaget varit stort, då 10553 av landets 11 495 anslutna öppenvårdsapotek anmält att de genomfört uppföljningssamtal.

Effekterna har utvärderats av Nottingham-forskarna i en kontrollerad studie på drygt 500 patienter från 46 apotek. Tio veckor efter uthämtandet av medicinerna visade studien att i gruppen som fått uppföljningssamtal tog cirka 10 procent fler fortfarande sin medicin jämfört med gruppen som inte fått samtal. Dessutom ökade antalet identifierade problem med läkemedelsbehandlingarna markant hos gruppen som fick samtal.

Studien visar också att totalkostnaden för NHS för patienterna som fick läkemedelssamtal blev 46 brittiska pund lägre jämfört med de patienter som inte blev kontaktade. När kostnaden för själva läkemedelssamtalen inkluderades minskade vinsten till 21 pund.

Genom affärsområdet adherence erbjuder Health Solutions AB sedan 2006 diagnosspecifika patientstöd för bland annat diagnoserna MS, reumatiska sjukdomar, psoriasis, överaktiv blåsa, diabetes och allergi. Programmen innefattar telefonsamtal och löpande kontakt via mail och sms för information, frågeställningar och inte minst för motivation. Affärsområdet farmaci som startade 2009 innebär i sin tur innebär att patienterna själva kan ringa och få information om sina utskrivna läkemedel.

På vår adherence-enhet har vi trimmat fram en smart och kostnadseffektiv tjänst som även skulle kunna komma apoteken och landstingen till gagn

Tjänsterna adherence och farmaci fyller alltså i mångt och mycket den funktion som det brittiska projektet handlat om - med skillnaden att det här är läkemedelsföretag som idag är Health Solutions uppdragsgivare.

– Ja, vi har jobbat med liknande tjänster sedan 2006. En intressant iakttagelse i studien är att apotek som gör många uppringningar fick bättre resultat. I vår tjänst jobbar kollegorna uteslutande med den här typen av tjänst vilket stärker vårt upplägg, konstaterar Kristofer Klerfalk (foto), och fortsätter:

– Författarna diskuterar också den stora variation i effekt/utfall det innebar att utbilda många i att utföra tjänsten, dessutom driver det kostnaden att utbilda många. Detta talar för metodiken att centrera uppringningarna istället för att många ska ringa lite.

På Health Solutions hoppas man att studiens resultat ska ge ytterligare ringar på vattnet och att svenska hälso-och sjukvårdskedjan får upp ögonen för den här typen av tjänster.

– På vår adherence-enhet har vi trimmat fram en smart och kostnadseffektiv tjänst som även skulle kunna komma apoteken och landstingen till gagn, konstaterar Kristofer Klerfalk.