tumblr hit tracking tool

Samhälle

Samlat grepp om beroenden

Av Fred Nyberg 2013-11-27
U-FOLD är ett initiativ som väcker omvärldens intresse
U-FOLD är ett Uppsalabaserat forum för forskning om drog-­ och läkemedelsberoende. Syftet är att utbildning, forskning och praktik ska kunna samverka för ett bättre samhälle. Det handlar om en enad kraftsamling av många olika aktörer för att utveckla åtgärder mot missbruk.

Verksamhetens närhet till praktiska aktörer ute i samhället gör att nya upptäckter snart kan tas i bruk. Här finns bland annat Landstinget, Läkemedelsverket, Länsstyrelsen, kommunen, Regionförbundet, Polisen och idrottsrörelsen.

– Ja, U-FOLD är ett regionalt krafttag kring en global utmaning. Vårt initiativ väcker omvärldens intresse och vi utgör i dag en tydlig röst och efterfrågad resurs inom beroendefältet. Det är en positiv rörelse vars kraft vi måste tillvarata. Därför lyfter vi nu blicken bortom regionens gränser och kommer framöver att ta allt större plats på den nationella scenen. Flera strategiskt viktiga aktiviteter väntar redan i kalendariet, berättar Fred Nyberg, Koordinator, U­FOLD och professor i biologisk beroendeforskning.

Pågående forskningsprojekt

Forskningsprojekt pågår ständigt hos U-FOLD. Doktoranden Lena Bergdahl (foto vänster) undersöker t.ex. bland annat behandlingsutfall av öronakupunktur, en behandlingsmetod som på olika håll används inom beroendevård. Det finns fortfarande mycket lite forskning gjord om metoden och det är angeläget att finna fler metoder som inte involverar läkemedelsbehandling för personer med beroende­ och missbruksproblematik.

– Vår forskning fokuserar dels på hur patienter upplever att få öronakupunktur inom beroendevården samt även huruvida det är en effektiv behandling vid sömnproblem hos personer som medicinerar med beroendeframkallande sömnpreparat. Sömnbrist är en central punkt i våra studier eftersom brist på sömn ofta leder till återfall.

– Personer med sömnbrist riskerar också att hamna i andra beroenden då det är vanligt att självmedicinera med alkohol och sömnpreparat, berättar hon.

Då ett långvarigt användande av många droger ofta har en negativ inverkan på hälsan är vi också intresserade av substanser som skulle kunna reversera dessa effekter

Olika metoder

Docent Mathias Hallberg använder olika metoder för att studera anabola steroiders effekter på hjärnan och beteenden såsom aggression, kognition och beroende.

– Anabola steroider kan vara en inkörsport till tyngre drogberoende. Vi vill förstå vilka system och hjärnregioner det är som påverkas för att dessa effekter ska uppkomma. Då ett långvarigt användande av många droger ofta har en negativ inverkan på hälsan är vi också intresserade av substanser som skulle kunna reversera dessa effekter, förklarar han.