tumblr hit tracking tool

Kunskap

Samarbete kan hjälpa äldre med stroke

Av Mats Holmström 2015-02-04
Enligt två samstämmiga SBU-rapporter har äldre personer som drabbats av stroke eller fraktur i höften bäst chanser att återgå till ett aktivt liv om vården är organiserad i team som arbetar över yrkesgränserna.

Det strukturerade teamarbete som SBU lyfter fram i rapporten om Stroke leder alltså till att fler personer överlever och att färre behöver hjälp med vardagliga behov efter stroke. Man konstaterar alltså att samarbete över yrkesgränserna är avgörande.

SBU har granskat en arbetsmetod som innebär att teamet runt patienten samordnar utskrivningen från sjukhuset och att samma team ansvarar för rehabiliteringen i hemmet. Metoden tros även vara kostnadseffektiv jämfört med vanlig rehabilitering eftersom patienterna gynnas utan att den totala kostnaden ökar. Mycket få sjukhus i Sverige använder detta arbetssätt.

Rapporten om höftfraktur bygger på forskning från flera länder. I studierna har man jämfört interdisciplinära team med konventionell vård. Interdisciplinära team har regelbundna möten som inkluderar en grundlig geriatrisk bedömning, vårdplanering, behandling och uppföljning. Äldre personer som får en höftfraktur får i större utsträckning tillbaka rörlighet och förmåga att klara vardagssysslor om vården jobbar i interdisciplinära team.

Fakta om stroke och rapporten: Varje år får cirka 25 000 personer stroke i Sverige. Cirka 80 procent är över 65 år. Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna. Rapporten ”Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke” finns att ladda ner på SBU:s hemsida.