tumblr hit tracking tool

Ledarskap

"Så blir sverige återigen världsledande"

Av Bo Liu 2013-12-04
Forskningen kommer ofta i kläm på de stora sjukhusen, speciellt de senaste åren, då de varit tvungna att prioritera vården framför forskningen.
Bo Liu är VD på S3 Clinical Research Centre, och ordförande i Swecrin. Med några enkla ingrepp går det att styra om sveriges kurs.

För att se till att Sverige återigen blir världsledande inom klinisk prövning av läkemedel och medicintekniska produkter behövs det förståelse och förändring.

Enkelt utryckt kan man säga att svensk forskning inom läkemedel bedrivs på uppdrag av fyra olika intressenter – patienter, myndigheter , sjukhus samt stödorganisationer som till exempel CRO-företag.

Genom att helhjärtat fokuserar på forskningen vill Bo genomföra denna förändring.

- Forskningen kommer ofta i kläm på de stora sjukhusen, speciellt de senaste åren, då de varit tvungna att prioritera vården framför forskningen.

Genom att helhjärtat fokuserar på forskningen vill Bo genomföra denna förändring.