tumblr hit tracking tool

Ledarskap

Resurser till vård av kronisk sjukdom

Av Mats Holmström 2013-09-20
Regeringen har beslutat att satsa 450 miljoner på kort sikt på personer med en kronisk sjukdom och därutöver 50 miljoner kronor på lång sikt per år. Det här är något som Reumatikerförbundet uppskattar. ”Jag hoppas att regeringen kommer att använda pengarna där de gör mest nytta, kommenterar Anne Carlsson (foto), ordförande Reumatikerförbundet.

Enligt Anne Carlsson måste regeringen då satsa på rörelseorganens sjukdomar som står för en tredjedel av sjukskrivningskostnaderna. Dessutom bör det läggas kostnader för människors lidande som blir resultatet av att många inte får rätt behandling, menar hon.

Det tar idag i genomsnitt sju till åtta år att få diagnosen AS som är en inflammatorisk ryggsjukdom. Och när det gäller människor med långvarig smärta som fibromyalgi, får de varken diagnos eller behandling. De blir varken trodda eller lyssnande på.

- Jag hoppas att regeringens satsning verkligen ska komma alla personer som har en kronisk sjukdom till del så att alla kan leva ett bra liv, konstaerar Anne Carlsson i samband med ett pressmeddelande.