tumblr hit tracking tool

Kunskap

Rena luftströmmar minskar risken för infektioner vid kirurgiska ingrepp

Av Mats Holmström 2013-08-07
3,7 miljarder kronor av våra gemensamma resurser och 10 procent av landets sjukhusbäddar går åt till att vårda patienter som fått vårdrelaterade infektioner. Till de svåraste fallen hör de patienter som fått en infektion i samband med ett kirurgiskt ingrepp, där också risken för att bli smittad med antibiotikaresistenta bakterier hela tiden ökar. Med ett sterilbord som renar luften kring operationsinstrumenten kan infektionsrisken minskas.

Stora resurser läggs på att allt som finns i en operationssal skall vara sterilt eller så rent som möjligt, men mycket av detta är förgäves, om man samtidigt inte ser till att luften, som ju är i kontakt med allt, är ren, säger Tomas Hansson, utvecklingschef och grundare av Toul Meditech.

– Vi vet att många postoperativa infektioner orsakas av luftburen smitta i operationssalen. Varje minut fäller vi människor 10 000 hudflagor och ca tio procent av dem är bakteriebärande, berättar han. Studier visar att upp till 70 procent av bakterierna kommer från smittade instrument och alla vet att det är absolut förbjudet att röra de sterila instrumenten med osterila fingrar. Men samtidigt kan luftburna bakteriebärande partiklar landa överallt.

De bakterier som landar på instrumenten hamnar förr eller senare i operationssåret och kan orsaka en allvarlig infektion. I år kom också SIS (Swedish Standards Institute) ut med en ny specifikation kring mikrobiologisk renhet i operationssalen, där luften kring patient och instrument inte får innehålla mer än 5 CFU (bakteriebärande partiklar) per m3.

De instrument som var sterila när operationen började, bör vara sterila under hela operationstiden, oberoende av vilken typ av kirurgiskt ingrepp som utförs. Därför har Toul Meditech utvecklat sterilbordet SteriStay som har en ultraren luftström som för bort alla bakteriebärande partiklar från instrumenten, som därmed klarar de allra tuffaste kraven på mikrobiologisk renhet.

 

– För sjukvården finns det stora vinster att göra, påpekar Tomas Hansson. I det korta perspektivet förenklar sterilbordet logistiken eftersom det ger en flexiblare uppdukningsprocess för personalen och därmed ett bättre produktionsflöde, men den största vinsten är förstås att vi minskar risken för infektioner, som orsakar lidande och kostar mycket pengar. Vi måste göra allt vi kan för att öka patientsäkerheten.

Toul Meditech. Företaget startade för cirka 10 år sedan som ett utvecklingsföretag och gjorde tidigt kliniska studier vid Umeå Universitetssjukhus. Toul Meditech har all utveckling och produktion förlagd i Sverige. Huvudkontoret ligger i Västerås och man har exporterat utrustning till många länder världen över.