tumblr hit tracking tool

Utrustning

Ren luft när och där den mest behövs

Av Johnny Eriksson 2014-02-18
Sterilbordet Steristay
Den sterila uppdukningen inför ett kirurgiskt ingrepp är minutiöst kontrollerad och förberedd men vad händer sen? ”Där människor arbetar finns tusentals bakteriebärande partiklar i den omgivande luften. Den kritiska zonen är därför i direkt anslutning till operationsområdet, och det är där som luften måste vara ultraren”, säger Tomas Hansson, utvecklingschef och grundare av Toul Meditech i Västerås.

Tomas Hansson grundade bolaget 2001 som ett resultat av en studie som genomfördes tillsammans med ortopedkirurgen Sven Friberg vid Umeå Universitetssjukhus.

– Vi hade tagit fram en prototyp på ett    mobilt system med ett ultrarent luftflöde som omedelbart kan användas i alla operationssalar utan installationskostnader eller monteringsarbete. Studien publicerades sedan i en medicinsk tidskrift och visade mycket goda resultat i form av låga cfu-värden i direkt anslutning till operationer, berättar Tomas Hansson.

Sterila instrument under hela operationen

Sedan dess har produkterna utvecklats i flera steg och den senaste modellen är sterilbordet SteriStay, ett instrumentbord med integrerat laminärflöde av ultraren luft som säkrar sterildukningen av sjukhustes instrument och utrustning, såväl under uppdukning som under operationen. Med bolagets lösning garanteras en ultraren luftmiljö med < 5 cfu/m3 luft kring de sterildukade instrumenten. Instrumenten förblir sterila under hela operationstiden.

– Vad är det annars för mening med hela den föregående sterilprocessen? Inget blir säkrare än den svagaste länken i sterilkedjan, säger Tomas Hansson (foto).

Produkterna utvecklas också ständigt till att bli allt mer ergonomiska. Sterilbordet Steristay är bland annat lättare och tystare än tidigare modeller . Det är enkelt att ta med sig bordet till uppdukningsrummet och förbereda nästa operation under ultrarena förhållanden och därmed spara in dyrbar operationstid. Bordet är helt oberoende av ventilationen i övrigt och kan med fördel kombineras med ett sk LAF–tak för att utöka den rena zonen så att även sterildukningen skyddas säkert.

Om en höftoperation kostar vården 80 -120 000 så kan kostnaden bli den tiodubbla om patienten drabbas av infektion under operationen

Ingen investering behövs

Toul Meditech har idag ca 350 enheter i drift på olika sjukhus och kliniker, varav cirka hälften i Sverige. Sjukhusen behöver inte investera i sterilborden för att få tillgång till den rena luften.

– Nej, affärsmodellen är uppbyggd så att kliniken erhåller bordet utan ersättning och istället betalar en mindre summa för användningen genom att köpa sterila engångsartiklar till varje operation. Processen börjar ofta med att vi gör mätningar av luftkvaliteten i operationssalen, som ofta visar alldeles för höga cfu-värden, förklarar Tomas Hansson och fortsätter:

– För att undvika landstingens tidskrävande och ibland byråkratiska processer kring investeringar i kapitalutrustning, möjliggör affärsmodellen att klinken kan få tillgång till ultraren luft utan fördröjning. Därefter mäter vi luftkvaliteten igen under pågående operation för att validera installationen. Det finns mycket patientlidande och pengar att spara för sjukhusen. Om en höftoperation kostar vården 80 -120 000 så kan kostnaden bli den tiodubbla om patienten drabbas av infektion under operationen.

Många vägar till såret

Enligt Tomas Hanson ökar insikten om hygienens och luftens betydelse för att utföra säker kirurgi, grundtanken är att bakterierna kan ta många vägar till såret och att samtliga måste förhindras.

– Många gånger har de sjukhus vi pratar med planer på större investeringar som ligger i framtiden, i form av ett nytt ventilationssystem eller till och med en ny sjukhusbyggnad. Det vi erbjuder är en effektiv lösning som man sätta igång med direkt i befintliga lokaler och som bara kostar några tusenlappar i månaden.