tumblr hit tracking tool

Utrustning

Reagens till världens marknader

Av Robert Löfvenmark 2014-04-28
ReoRox G2
Med ett ursprung i forskning vid Universitetssjukhuset i Linköping startades det koagulationsspecialiserade och forskningsintensiva bolaget MediRox 1994. Bolaget börsnoterades 1998 och är i dag en etablerad leverantör av kontrollplasma och koagulationsreagenser till den Nordiska sjukhusmarknaden. Nu satsar man vidare på internationell expansion.

– Ja, verksamheten började -94 med hemostas- och trombosforskning vid Hälsouniversitetet i Linköping, där vi också fortfarande har vår FoU-verksamhet. I bolagets begynnelse fokuserades verksamheten runt en patenterad metod att mäta koagulationsförlopp genom viskositet och elasticitet, en teknik för specialkoagulation och forskning som konkretiserades i mätinstrument ReoRox.

ReoRox är dock i dag en mindre del i bolaget då reagens och kontrollplasma för rutinlaboratorier har tagit över som huvudområde, berättar Robert Löfvenmark, VD för MediRox.

PK, D-dimer och kontroller

PK och D-dimer är två av de mest förekommande koagulationsanalyserna på lab och de har blivit MediRox paradnummer. PK analyseras frekvent på Waran-patienter, medan D-dimer används för att diagnostisera tromboser. I synnerhet DVT - djup ventrombos - eller p-pillersjuka som det i bland kallas.

– Vi använder speciella egenutvecklade tillverkningstekniker och har blivit unika speciellt på PK genom att produkterna är anpassade efter Nordiska analysbehov. Olika länder har olika mätmetoder varav t.ex. Owren-metoden som vi är experter på idag är vanligast i just Skandinavien.

utöver våra Skandinaviska produkter har vi nu även utvecklat flera internationellt gångbara reagens, och målet är nu att upprepa vår framgång utanför Skandinavien

– En annan stor produkt är kontrollplasma då man på sjukhusens laboratorier har mycket rigorösa program för kvalitetskontroll, och här har vi blivit näst intill standard på marknaden, berättar Robert Löfvenmark.

De flesta sjukhus väljer att köpa såväl reagens och kontrollplasma som instrument från samma leverantör och MediRox har idag därför nära samarbete med två av den internationella marknadens största aktörer som på den skandinaviska marknaden distribuerar bolagets PK-, D-dimer och kontrollprodukter. Detta har inneburit att produkterna idag är marknadsdominerande i Skandinavien och i Sverige har bolaget en marknadsandel på över 50 procent vad gäller PK och D-dimer, samtidigt som åtta av nio universitetssjukhus väljer MediRox kontrollprodukter.

– I många delar av världen och hos många mindre instrumenttillverkare saknas den komplexa kompetens runt koagulation och biokomponenter som krävs för att utveckla och producera denna typ av produkter. Så utöver våra Skandinaviska produkter har vi nu även utvecklat flera internationellt gångbara reagens, och målet är nu att upprepa vår framgång utanför Skandinavien, avslutar Robert Löfvenmark.

Ett fåtal är lönsamma

2012 blev MediRox av Dagens Industri utnämnda till årets börsraket inom Life Science och nu är siktet inställt på att expandera internationellt, framförallt i Asien. Professor Tomas Lindahl på Linköpings Universitet var med och grundade MediRox, är vetenskaplig rådgivare åt bolaget sedan starten och sitter numera i styrelsen.

Hans förklaring till MediRox snabba utveckling och framgång på den Nordiska marknaden är att forskning och utveckling legat i framkant sedan start och inte minst närheten till marknaden.

– För det första är det få företag som överhuvudtaget tillverkar reagenser och kontrollplasma i Norden och det är också ett fåtal som är lönsamma inom området.

Det som är viktigt är att ligga i framkant forskningsmässigt och utvecklingsmässigt och ta fram bättre produkter än konkurrenterna, vilket MediRox har lyckats med och vi har också en fördel på den egna marknaden jämfört med stora leverantörer utanför Norden, inte minst genom att finnas representerade lokalt, konstaterar han och fortsätter:

– Överhuvudtaget gäller att man inte bara kan göra likadant som andra när man ger sig ut i världen med den här typen av produkter. Man måste vara bättre och snabbt kunna anpassa sig till olika marknader och mätmetoder. MediRox har också ett gediget tekniskt kunnande i bolaget och exporten till framförallt Asien har ökat rejält under den senaste tiden, framförallt till Kina, vilket är fantastiskt roligt.