tumblr hit tracking tool

Ledarskap

Rätt patient på rätt plats

Av Mats Holmström 2013-10-04
”Antalet vårdplatser är ingen bra mätare på vilken kvalitet som den svenska sjukvården kan ge sina patienter”. Det säger ordföranden i SKL:s sjukvårdsdelegation, Mats Eriksson (foto), angående den senaste tidens diskussion om att antalet vårdplatser har minskat under en lång tid, vilket kan hota patientsäkerheten.

På SKL inser man att överbeläggningar kan föra med sig problem för patientsäkerheten. Men samtidigt anser man att fokuseringen på antalet vårdplatser är en förenkling, och påpekar att det så gott som alltid finns tomma platser på alla svenska sjukhus, för att gardera sig för de tillfällen när oväntat många behöver vård. Dock finns de lediga platserna ibland på fel avdelning inom sjukhuset, vilket kan leda till överbeläggningar på andra avdelningar, menar man.


Vidare menar SKL att det faktum att antalet vårdplatser minskar också till stor del beror på att behandlingsmetoderna har utvecklas, så att inte lika många patienter behöver sjukhusets resurser under lika lång tid.

– Varje överbeläggning kan naturligtvis vara ett problem för både patienter och personal. Men överbeläggningarna beror inte i första hand på att det totalt sett finns för få platser. Förklaringen är istället ofta att de platser som finns inte är anpassade till att patienten ska kunna få rätt typ av vård. Vi måste kunna ta emot rätt patient på rätt plats.

– Det problemet löser man inte i första hand med fler vårdplatser, även om landstingen och sjukhusledningarna alltid måste se till att de har tillräckligt många. Därför analyserar de ständigt, med stöd av statistik i en gemensam databas, var och när det uppstår överbeläggningar. Dessutom utvecklas samarbetet inom landstingen och sjukhusen, och med kommunerna, berättar Mats Eriksson.