tumblr hit tracking tool

Utrustning

Rätt madrassval kan förebygga trycksår

Av Göran Nordin 2013-09-02
Den studie som gjorts visar på att många av de uppmätta, nya madrasser som säljs till sjukvården om bas eller förebyggande vård i själva verket ger högt eller mycket högt tryck.
Kostnaderna för trycksår inom vården beräknas uppgå till ca 2,8 miljarder kronor per år. Hur mycket skulle Sveriges landsting och kommuner kunna spara genom att byta ut sina madrasser till madrasser med bra tryckavlastning?

Enligt de nationella mätningar från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som skapat stora rubriker de senaste veckorna, är så mycket som var sjätte patient i vården drabbad av trycksår. Ett problem för Sveriges kommuner och landsting är att kunna identifiera vilka madrasser som verkligen ger en bra tryckavlastning.

Vi ser att fler och fler kunder efterfrågar att vi kan uppvisa tryckmätningar som är baserade på den nya standarden. Det är den mest objektiva metoden att kunna välja rätt tryckavlastande madrass.


Den studie som gjorts visar på att många av de uppmätta, nya madrasser som säljs till sjukvården som bas eller förebyggande vård i själva verket ger högt eller mycket högt tryck. Detta enligt mätningar med den nya tryckmätningsstandarden SS 876 00 13. Utav 44 uppmätta madrasser av olika fabrikat var det till exempel bara tre madrasser som gav ett lågt eller extra lågt tryck i de partier som simulerade hälarna. Detta medan 32 madrasser gav högt eller t.o.m. mycket högt tryck. (se tabell 4 kg)

Tryckmätningar efterfrågas

– Vi ser att fler och fler kunder efterfrågar att vi kan uppvisa tryckmätningar som är baserade på den nya standarden. Det är den mest objektiva metoden att kunna välja rätt tryckavlastande madrass. Det är skrämmande att man inte tidigare observerat, att så många madrasser till vården inte erbjuder lågt tryck, säger Göran Nordin VD på Järven Health Care, och fortsätter:

– När man i de nationella mätningarna anger att man använder förebyggande madrasser har många ingen aning om vilket tryck just deras madrasser ger. Kanske ligger förklaringen till varför vi har så stor andel trycksår just här.

Karlskoga Lasarett är det sjukhus som har bland de lägsta frekvenserna av trycksår i Sverige. Man belönades tidigare i år med utmärkelsen Svensk Kvalitet som första sjukhus i Sverige och fick ta emot priset av kung Carl XVI Gustaf. Där insåg man mycket tidigt vikten av att använda tryckmätningsstandarden, för att utvärdera vilka tryckavlastande madrasser man skulle använda.

Mål satta för trycksår

– Vi har bland annat som mål att inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden. Hösten 2012 hade vi en procent anlagda trycksår. Nationellt ligger den siffran på 15 procent, berättar Ing-Marie Larsson, kvalitets-och utvecklingschef SKL.

– Tyvärr anger inte SKL hur stor andel av totalen som är anlagda under vårdtiden resp. där patienten kom in med ett trycksår. Vid senaste mätningen, våren 2013, hade 10 % av patienterna på Karlskoga lasarett trycksår, av dessa hade dock 9 % inkommit med trycksår, där dessa uppkommit i hemmet eller i det särskilda boendet i kommunen. Endast 1 % av patienterna (1 patient) hade fått ett trycksår under vårdtiden. Detta framkommer dock inte i de resultat SKL publicerar, vilket vi ser som olyckligt, menar Göran Nordin.

Hur uppkommer trycksår

Trycksår kan uppkomma av många olika orsaker, men den gemensamma faktorn är att huden på ett visst område har utsatts för ett sådant tryck att blodtillförseln blivit störd. Hudområden där ben ligger tätt under huden, som hälar och korsrygg, är speciellt utsatta. Risken för trycksår är hög om en patient blir stillaliggande på grund av sänkt medvetandegrad, skador, svaghet eller smärta. Även för personer med nedsatt rörelseförmåga eller gångförmåga, minskat födo- och vätskeintag, inkontinens eller försämrat allmäntillstånd, ökar risken.

Inte bara en fråga om kostnader
Trycksår är en av de vanligaste vårdskadorna och ofta både tids- och resurskrävande att behandla.

– Kostnaderna för trycksåren är en sak, men att kunna förebygga lidandet för den de enskilda patienterna är för oss det viktigaste, avslutar Göran Nordin.