tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Prisas för laborationer på distans

Av Joel Olsson 2015-03-14
Studenten får intrycket av att befinna sig i ett riktigt laboratorium
Universitetslektor Ingvar Gustavsson, BTH, prisas för sitt arbete med att utveckla laborationer på distans. Tekniken ger studenterna möjlighet att utföra laborationer på tid som passar dem och med känslan av att befinna sig i ett riktigt laboratorium.

Ingvar Gustavsson fick nyligen ”GOLC Online Laboratory Award 2015” för sitt arbete med VISIR, en applikation som erbjuder studenter möjlighet att utföra fysiska elektriska experiment över internet med hjälp av en webbläsare.

– VISIR ger studenterna möjlighet att utföra obegränsat antal fysiska experiment, laborationer, på tid och plats som passar dem. Högskolor och universitet kan därmed på ett effektivt sätt utbilda ingenjörer som kan konstruera prototyper till varor och tjänster, vilka fungerar i enlighet med naturens villkor och därmed passar i hållbara samhällen. Idag är det tusentals studenter globalt som använder VISIR och fler VISIR-labb planeras, säger Ingvar Gustavsson.

VISIR fungerar på så sätt att virtuella frontpaneler och en virtuell kopplingsplatta visas på studentens dator vilket gör det möjligt att styra den fysiska utrustningen. Studenten får intrycket av att befinna sig i ett riktigt laboratorium.

– Dagens ingenjörsutbildning fokuserar på att göra studenter förtrogna med matematiska modeller, bland annat ägnas mycket tid åt simuleringar och det finns utmärkta verktyg för sådana. Tyvärr är modellerna inte perfekta. Det som driver mig är möjligheten att bidra till att de ingenjörer vi utbildar får verktyg som gör att de kan kompensera för bristerna i modellerna genom fysiska experiment, laborationer, berättar Ingvar Gustavsson.

VISIR fungerar på så sätt att virtuella frontpaneler och en virtuell kopplingsplatta visas på studentens dator vilket gör det möjligt att styra den fysiska utrustningen

Priset delades ut vid den internationella konferensen ”Remote Engineering and Virtual Instrumentation” i Bangkok i slutet av februari. Vid konferensen visade Ingvar att handledda laborationer fungerar utmärkt även om lärare och studenter finns på olika platser i världen.

Det är Global Online Laboratory Consortium, GOLC, som står bakom priset som han får i kategorin ”Remote Controlled Laboratory”.