tumblr hit tracking tool

Portugal – ett skatteparadis för svenska pensionärer

Av Mats Holmström 2013-10-02
Noll procent i skatt under de första tio åren - så mycket gynnsammare kan det inte bli. Många svenska pensionärer flyttar till Portugal för att ta del av de generösa skattereglerna i landet.

Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Portugal ska hela tjänstepensionen beskattas i Portugal. 2010 införde dock Portugal nya skatteregler som innebär att inflyttande pensionärer inte behöver betala någon skatt alls under de första tio åren.

– Som rådgivare har jag märkt att det finns ett stort intresse bland pensionärer att ta del av de här förmånerna, säger Emine Lundkvist, chef för skatteavdelningen på Settervalls. Många 40-talister har planer på att flytta utomlands av klimatskäl och skattereglerna i Portugal gör förstås landet extra intressant.

För att ta del av dessa förmåner måste man ansöka om att beskattas med så kallad expertskatt. Expertskatt är en särskild status som finns i de flesta länder, men i Portugal har man alltså valt att låta regelverket omfatta även pensionärer.

– Anstormningen av ansökningar var nog större än väntat och till en början fanns det en del barnsjukdomar i systemet, berättar Emine Lundkvist. Nu verkar det dock som det hela fungerar relativt smidigt.

Anledningen till att Portugal införde dessa regler är förstås att landet vill locka till sig kapitalstarka personer som bosätter sig i landet. Statskassan får visserligen inte in några skattepengar, men förhoppningen är att den ökade konsumtionen ändå ska få fart på ekonomin.

– Utan den här åtgärden hade dessa personer valt att bosätta sig någon annanstans och då hade man ju ändå inte fått ta del av deras pengar, säger Emine Lundkvist.

Den statliga pensionen beskattas fortfarande med 25 procents Sinkskatt i Sverige, men tjänstepensionen är alltså helt skattefri om man bryter väsentlig anknytning och vistas i landet minst halva året. Möjligheten finns förstås att Sverige tycker att det är dags att omförhandla skatteavtalet, men en sådan åtgärd tar tid. När Sverige omförhandlade sitt avtal med Österrike tog det många år innan det var färdigt. I Portugal betalar du inte heller förmögenhetsskatt eller arvsskatt till den närmaste familjen. Har du ett företag som du vill sälja kan det göras via ett holdingbolag på exempelvis Malta. Portugal har ingen regel som säger att du inte får ta in pengar i landet vilket innebär att du utan problem kan plocka ut vinsten som utdelning där. Du betalar ingen skatt på dessa pengar, varken i Malta eller i Portugal. (Eftersom du har flyttat ut har inte heller Sverige rätt att beskatta dessa pengar.) I tio år gäller skattebefrielsen och därefter betalar man skatt enligt samma regler som portugiserna. Men många väljer att flytta hem långt innan dess.

– De flesta stannar nog i omkring fem år, säger Emine Lundkvist. Framför allt är det förstås lockande att tillbringa de gråa månaderna utomlands.

Faktaruta:

Flyttar du till Portugal betalar du 25 % i skatt på den statliga pensionen och 0 % på tjänstepensionen under de första tio åren du bor i landet.

Du måste dock ansöka om att få beskattas med så kallad expertskatt.

Portugal tar inte heller ut någon arvsskatt eller förmögenhetsskatt.

Du kan också ta in obegränsat med pengar i landet från exempelvis en företagsförsäljning.

MS-medicin får grönt ljus för användning under graviditet och amning

Hälsa & sjukvårdTillåten användning vid graviditet och amning. Positivt utlåtande från europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel.... 2019-10-10 0

Foto: Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste icke- traumatiska orsaken till neurogiska funktionsnedsättningar hos unga vuxna.