tumblr hit tracking tool

Klinisk forskning

På CRS får man prova nya läkemedel

Av Joel Olsson 2013-12-04
Just det faktum att vi snabbt kan komma igång och genomföra studier brukar uppskattas av våra kunder, säger studiekoordinatorn Jill Kjellberg Eriksson.
Clinical Research Supports, CRS, tillhandahåller en mängd tjänster som bistår läkemedelsföretag och forskare att nå hela vägen fram med ny medicin och nya behandlingsmetoder.

Här får läkemedelsföretag hjälp med allt från kostnadsberäkningar till kliniska tester av medicin på människor. Ett nytt läkemedel måste genomgå många tester innan det når marknaden och givetvis är studier på människor det mest avgörande. CRS i Örebro genomför kliniska prövningar från fas 2 till fas 4 och i vissa fall även fas 1, det vill säga hela vägen från första gången ett läkemedel testas för första gången på en människa till uppföljning av redan etablerade preparat. Rolf Angergård tvekade aldrig när han fick chansen att testa ett nytt läkemedel mot bensår.

- Jag har aldrig varit rädd för att pröva nya saker och de tar väldigt bra hand om mig här. Eftersom allt har fungerat bra med behandlingen också har jag aldrig ångrat mig, säger Rolf.

- Då vi är en del av Örebro Läns Landsting kan vi utöver traditionella metoder även söka patienter till studier i sjukvårdens system. Det gör att vi snabbt och effektivt kan hitta rätt studiedeltagare till många typer av prövningar, berättar Eva Norgren Holst, avdelningschef på CRS. Tack vare vår tillhörighet till landstinget har vi även lätt att genomföra undersökningar tillsammans med olika kliniker och specialistläkare i samarbete med vårt eget kompetenta PRIM-Team.

Många prövningar är så kallade multicenterstudier, berättar projektledaren Helene Samuelsson. Det innebär att vi samarbetar med andra kliniker i Sverige, Norden, Europa eller andra delar av världen.

- Just det faktum att vi snabbt kan komma igång och genomföra studier brukar uppskattas av våra kunder, säger studiekoordinatorn Jill Kjellberg Eriksson. Snabba beslutsvägar, få kontaktpersoner, en prövningsvårdcentral och ett studieteam som kan hantera många patienter på kort tid gör både genomförandet och monitoreringen smidig och kostnadseffektiv.

- Många prövningar är så kallade multicenterstudier, berättar projektledaren Helene Samuelsson. Det innebär att vi samarbetar med andra kliniker i Sverige, Norden, Europa eller andra delar av världen. Vi ser inte andra prövningscenter i landet som konkurrenter utan som en möjlighet att få stora studier genomförda i Sverige. För oss är det extremt viktigt att hålla det vi lovar och om någon annan klinik har svårt att få tillräckligt antal patienter kan vi rycka in och se till att företagets krav uppfylls.

- Som en enhet under FoU-organisationen på Örebro Universitetssjukhus har vi inga vinstkrav på oss. Tillsammans med en ändamålsenlig PRIM-Site och bred kompetens i vårt PRIM-Team innebär det kostnadseffektiva och högkvalitativa kliniska prövningar för våra kunder. Då vi även har möjlighet att ge all övrig support som kan behövas kring en studie, skräddarsys varje uppdrag efter företagens behov.

Samarbetet med våra uppdragsgivare är det allra viktigaste för ett lyckat resultat, avslutar Eva Norgren Holst.