tumblr hit tracking tool

Näringsliv

Ökat fokus på läkemedel för patientsäkerheten

Av Mats Holmström 2013-08-07
Varje år dör cirka 3000 personer till följd av felaktig användning av läkemedel. Detta vill Sveriges Farmacevtförbund komma till rätta med. Sedan ett år tillbaka satsar man stort på patientsäkerhet och har nollvision som mål.

Utbliven effekt, svåra biverkningar och till och med dödsfall. Det är resultatet av de felmedicineringar som drabbar många patienter varje år. Förutom att det är en tragedi för patienten är det också stora och helt onödiga kostnader för samhället. Och även om dödsiffran på grund av felmedicinering är anmärkningsvärt hög så är antalet drabbade betydligt fler, något som får konsekvenser för samhället på flera plan.

– Det kostar väldigt mycket pengar och innebär ett stort lidande för patienten, säger Kristina Niemi som är förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund.

Till detta finns det flera bakomliggande orsaker, menar Kristina Niemi.

– Bland annat så beror det på att patienten åläggs ett stort ansvar och måste själv hålla koll på sina mediciner. Det borde vara ett mer delat ansvar med alla som finns runt patienten, behandlande läkare och apotek till exempel. Hur man förbättrar patientsäkerheten är nu en av de hetaste frågorna som man arbetar med på Sveriges Farmacevtförbund.

– Det finns mycket att göra, konstaterar Kristina Niemi och tar upp som exempel apoteksreformen som innebar en ökad tillgänglighet när det gäller mediciner men där information om preparaten inte blev lika lättillgänglig.

– Det handlar mycket om att kunna delge kunskapen om läkemedlen. Idag säljs mediciner på många ställen utanför apoteken där personalen inte har tillräckligt med kunskap. Det borde vara en större kontroll på försäljningsställen utanför apoteken och färre preparat. I stället så borde farmacevter på apotek nyttjas i större utsträckning. Det finns en stor kompetens bland våra medlemmar.

Hon ger några exempel på att öka patientsäkerheten.

– Farmacevter på apotek skulle kunna nyttjas för en enklare medicingenomgång vid utlämnandet av mediciner. Farmacevter skulle också kunna kunde ha en uppföljning vid varje tillfälle när någon hämtar ut samma medicin och följa upp om medicinen har haft den förväntade effekten och om det behövs uppmana patienten att ta kontakt med sin läkare. Man kan också tänka sig att farmacevter utbildar personal på gruppboenden och äldreboenden så att de har större kunskap om de mediciner som de ansvarar för och delar ut till vårdtagarna.

Men redan nu har man åstadkommit en förbättring när det gäller patientsäkerhet.

– Sedan första september i år har vi fått igenom en ändring i föreskriften som ger patienter över 75 år och som har fler än fem mediciner har rätt till en genomgång av sina mediciner med behandlande läkare eller andra berörda. Ser man att en patient har många mediciner ska man vara observant på det. Man behöver ha en helhetsbild.

Nästa steg är att sätta planerna i verket. Nu lobbar man ihop med andra intresseorganisationer för att få igång läkemedelsgenomgångar över hela landet. Kristina Niemi är positiv till förbundets nollvision.

– Absolut. Man ska ju inte dö av läkemedel utan bli frisk av dem.