tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Ökad kontroll på HIV-patienter

Av Thomas Ehrengren 2014-10-26
Health Solutions beslutsstöd för diagnosen HIV - InfCare HIV - bygger på bolagets plattform för beslutsstöd RealQ och används idag på samtliga HIV-mottagningar i Sverige samt på enskilda kliniker i en rad andra länder. På Universitetssjukhuset i Helsingfors använder man verktyget fullt ut sedan början av året och har upplevt en rad förbättringar sedan dess.

Pia Kivelä, specialist vid avdelningen för infektionssjukdomar på Universitetssjukhuset i Helsingfors, berättar:

– Vi är ett av fem universitetssjukhus i Finland men behandlar mer än hälften av landets HIV-patienter hos oss, just nu handlar det om 1 300 patienter. Vi var intresserade av InfCare HIV redan för ett antal år sedan men det alltid tid att få igenom en så pass betydande systemförändring.

– I september förra året började verktyget implementeras hos oss och det var en mycket snabb och smidig process som möjliggjordes tack vare samarbetet med Health Solutions och BCBMedical som representerar InfCare i Finland.

Implementeringsfasen bestod initialt till stor del i att flytta över data från sjukhusets gamla databas till det nya verktyget. När verktyget sedan väl var i drift i början av året såg man på sjukhuset fördelarna med InfCare HIV ganska omgående.

– Vi har patientkontakt varje dag här på sjukhuset och använder då våra journaler som tidigare men också alltid InfCare-verktyget. Vid varje besök ser man direkt och tillsammans med patienter grafer över behandlingsresultat och annan information. Det här innebär också att man inte behöver begränsa sig vid att analysera hela klinikens resultat en gång per år utan får allt i realtid vilket är en enorm fördel för oss och som också ökar patientsäkerheten, berättar Pia Kivelä.

Genom att sjukhuset med hjälp av InfCare HIV får viktig information och statistik i realtid hittar man också direkt eventuella fel i behandlingsprocessen och kan då snabbt justera behandlingen därefter.

– Det stämmer, det är numera mycket lättare att upptäcka brister och det faktum att även statistik för hela kliniken registreras automatiskt är givetvis en stor vinst på både kort och lång sikt. Vi kan också använda databasen i vår forskning, vilket är ett stort framsteg.

Att få statistik i realtid tillsammans med patienten och att snabbt upptäcka brister är de vinster, bland flera andra, som vi ser störst nytta med

En annan fördel som Pia Kivelä och hennes kollegor på avdelningen för infektionssjukdomar uppmärksammat är att de nu får laboratorieresultaten direkt från labsystemet till InfCare:s register.

– Ja, tidigare fick vi manuellt registrera laboratorieresultaten HIV-databasen, nu går de direkt in i systemet, konstaterar hon och avslutar:

– Vi är sammantaget mycket nöjda med att ha fått det här beslutsstödet till vår avdelning där vi behandlar en stor del av landets HIV-patienter. Att få statistik i realtid tillsammans med patienten och att snabbt upptäcka brister är de vinster, bland flera andra, som vi ser störst nytta med efter att ha använt oss av applikationen i cirka ett halvår!.