tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Nytt forskningscentrum för ungas behandlingar

Av Mats Holmström 2015-06-02
Nytt forskningscentrum på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Detta ska på sikt leda till mer klinisk forskning samt nya och förbättrade behandlingar för barn och ungdomar.

Under sista kvartalet av 2015 är det tänkt att Kliniskt forskningscentrum Barn (Pediatric Clinical Research Center, PCRC) ska starta sin verksamhet på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

PCRC blir ett av få center i Sverige med inriktning på pediatrisk forskning och därmed en viktig resurs för utvecklingen av nya behandlingar för barn och ungdomar, säger Kaj Stenlöf, verksamhetschef för Gothia Forum för klinisk forskning.

 – Traditionellt sett har det inte utförts så många kliniska prövningar av läkemedel inom barn och ungdomssjukvården då man ansett att man vill skydda barn och ungdomar från forskning. Vi menar istället att man skyddar barn och ungdomar genom att låta dem vara en del av utvecklingen och därmed få bättre, mer anpassad behandling.

Minskar risken för biverkningar

Det nya centret välkomnas även av Jovanna Dahlgren. Hon är överläkare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, professor och akademisk chef för barnforskningen vid Göteborgs universitet, samt en av initiativtagarna till den nya centrumbildningen.

 – Genom kliniska prövningar på barn kan oförutsedda biverkningar av läkemedel upptäckas i ett tidigt skede och bespara många barn lidande. Det är nämligen inte helt ovanligt att vi tvingas behandla barn och ungdomar med läkemedel som inte är formellt prövade på just dem, förklarar hon.

Eftersom barn och ungdomar inte alltid reagerar på samma sätt som vuxna på läkemedel kan detta i sällsynta fall leda till allvarliga biverkningar.

 – Ett sådant exempel är vaccinet mot svininfluensan, som gav en ökad risk för narkolepsi. Men sedan har vi mer vardagligt förekommande behandlingar som antiinflammatoriska preparat och pubertetsbromsande läkemedel. Dessa är heller inte formellt testade på barn, vilket inte är helt riskfritt. Dessutom leder den nuvarande bristen på klinisk forskning på just barn och ungdomar till att deras tillgång till nya, banbrytande behandlingar fördröjs, säger hon.

Valfritt att delta i studierna

Målsättningen med PCRC är att skapa förutsättningar så att de studier och prövningar som ska utföras kan bedrivas optimalt, och att risker minimeras och säkerheten garanteras. Alla kliniska studier kommer vara frivilliga att delta i. Patienterna och deras föräldrar kommer att få noggrann skriftlig och muntlig information, för att de i lugn och ro ska kunna ta ställning till om de vill delta i studier. Det kommer även finnas en rådgivande grupp som bland annat ska bidra till att säkerheten alltid sätts i första hand.