tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Nya läkemedel mot neurologiska sjukdomar

Av Stefan Andersson 2013-12-04
BiogenIdec är ett stort internationellt företag med runt 6 000 anställda. Inom biotech-branschen är man ett av de största i världen och har hela kedjan från att utveckling på laboratoriet till försäljning.
Biotech-företaget BiogenIdec är ett företag som driver utvecklingen framåt. Att kopiera vad andra redan gjort överlåter man åt andra.

Eva Falk är medicinsk chef för Biogen Idec i Sverige. Hon betonar att en starkt bidragande orsak till att hon arbetar på företaget är att arbetet verkligen känns meningsfullt.

- Vi fokuserar mycket på att göra skillnad med det vi utvecklar. Det handlar alltså inte om att göra en liten förbättring av något redan existerande läkemedel. Vi vill ta större kliv och bryter ofta ny mark med nya verkningsmekanismer eller läkemedel för sjukdomar som tidigare inte har kunnat behandlas, säger Eva Falk.

Även om Biogen Idec också har andra läkemedel så är man främst nischad inom biotech. När det gäller MS är man från företagets sida mycket aktiv. - MS utmärks av en trötthet som kallas för ”fatigue” och som är väldigt svår att påverka. De gamla läkemedlen som inte är lika kraftfullt inflammationshämmande påverkar inte på samma sätt.

Här handlar det inte minst om att förbättra patienternas livskvalitet. 

Men det är inte bara MS som Biogen Idec arbetar med. En annan av flera sjukdomar som man också fokuserar på i hög grad är ALS.

- ALS är ju en väldigt allvarlig sjukdom med ett snabbt förlopp som ofta innebär att en patient dör inom två år efter denne har fått sin diagnos. Här arbetar vi mycket för att både kunna förbättra livskvaliteten och påverka överlevnaden så att man som patient ska kunna leva längre trots att man har sjukdomen, säger Eva Falk.

BiogenIdec är ett stort internationellt företag med runt 6 000 anställda. Inom biotech-branschen är man ett av de största i världen och har hela kedjan från att utveckling på laboratoriet till försäljning. Det var en grupp vetenskapsmän som startade företaget i Geneve 1978. Senare fick två av dem, Walter Gilbert och Phillip Sharp, nobelpriset i kemi respektive medicin. Biogen Idec har sedan länge starka kopplingar till Sverige.

- Det gäller inte minst för arbetet inom hemofili där vi har samarbetat med Sobi. Men naturligtvis är bolaget med sina tusentals anställda och dotterbolag i 30-talet länder ett internationellt bolag.

Sverige har duktiga forskare och bra sjukhus, vilket är ett av skälen till att BiogenIdec har valt att förlägga en del av sin prövningsverksamhet just här.

- Idag bedriver vi 14 olika kliniska prövningar i Sverige. Vi väljer länder där vi känner till att amarbetet har flutit på bra tidigare, och det gäller i hög grad Sverige.