tumblr hit tracking tool

Organisation

Ny vårdavdelning på SUS i Lund

Av Mats Holmström 2015-06-12
En ny vårdavdelning ska riktas till de mest sjuka äldre
På SUS i Lund vårdas i dag de mest sjuka äldre oftast på vanliga avdelningar. Sjukvårdsnämnd SUS har därför i dag beslutat att starta en ny vårdavdelning på SUS i Lund riktad till de mest sjuka äldre.

 – Med den nya äldrevårdsavdelningen kan vården förbättras för sköra äldre patienter, säger Joakim Sandell, regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd SUS. I dag kan de äldre få vänta länge på akuten. Till den nya avdelningen kommer patienterna i stället kunna läggas in direkt av läkare i primärvården.

 – Den nya avdelningen kommer att drivas av specialister i äldremedicin och erfarna distriktsläkare som är vana vid att behandla äldre patienter, fortsätter Joakim Sandell. På så vis kommer den medicinska kompetensen att vara mycket hög.

Tanken att rätt person ska göra rätt sak i vården är bärande i planeringen för den nya äldrevårdsavdelningen. Förutom sjuksköterskor och läkare kommer undersköterskor och andra personalkategorier att få en central roll.

 – De mest sköra äldre behöver ofta stöd av många olika personalkategorier med olika kunskaper och färdigheter. Vårdpersonalen måste få chansen att jobba på toppen av sin kompetens. Den nya vårdavdelningen kommer att genomsyras av den insikten, säger Anette Mårtensson (MP), vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUS.

De mest sköra äldre behöver ofta stöd av många olika personalkategorier med olika kunskaper och färdigheter

 – Med rätt kompetens i äldremedicin kan fler äldre få en trygg och kvalitativ vård i hemmiljö. Den nya vårdavdelningen är en viktig del i att öka just den kompetensen, fortsätter Anette Mårtensson.

Den nya äldrevårdsavdelningen på SUS i Lund planeras ha 24 platser. Avdelningen startas som ett tvåårigt projekt och ska utvärderas efter ett år. Projektet leds av representanter från primärvården och från geriatriken. Vårdprocessforskning och en referensgrupp med företrädare för till exempel kommunerna knyts till projektet. Den så kallade ÄMMA-verksamheten (mobilt akutteam för äldre i Malmö) är en av förebilderna i arbetet med den nya äldrevårdsavdelningen.