tumblr hit tracking tool

Organisation

Ny undernäringsgräns för KOL-patienter

Av Stefan Andersson 2016-03-14
Rekommendationerna kring undernäring är centrala i Socialstyrelsens riktlinjer
KOL-patienter vars BMI är lägre än 22 bör erbjudas nutritionsbehandling. Det rekommenderar Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för vård av KOL som kom ut strax före årsskiftet.

Riktlinjerna är de första som kommer ut på området sedan 2004 och projektledare Elisabeth Eidem på Socialstyrelsen beskriver riktlinjerna som ett omtag.

- Processen för att ta fram riktlinjer har ändrats ganska mycket sedan de gamla riktlinjernaa släpptes 2004. Vad vi gjorde 2012 var att starta upp ett helt nytt arbete där vi tog avsteg i en hearing med intressenter från patientföreningar, läkare och andra inom området. Alla fick komma med input och frågeställningar där det finns vägledningsbehov, förklarar hon.

Central rekommendation

I skriften finns bland annat rekommendationer som syftar till att förhindra undernäring, vilket ofta förekommer bland KOL-patienter. En central rekommendation är att hälso- och sjukvården bör erbjuda nutritionsbehandling till personer med KOL och ett BMI som är lägre än 22. Rekommendationen har markerats med prioritet 3, vilket är en hög prioritet.

- Vår rekommendation har att göra med att det här är viktigt. De som har ett BMI lägre än 22 behöver man ge nutritionsbehandling i form av näringsdryck, för att de inte ska falla ännu mer.

Ett BMI på 22 motsvarar en vikt på 75 kg för en person som är 185 cm lång eller 60 kg för någon som är 165 cm lång. För en frisk person är 22 inom spannet för vad som anses normalt, men för KOL-sjuka ser det annorlunda ut.

Vid sidan av den förhöjda energiomsättningen som andningen skapar finns ofta en förhöjd inflammationsgrad som ytterligare kan höja energiåtgången samtidigt som många KOL-patienter dessutom har nedsatt aptit.

Ett framsteg

Anne Marie Grönberg är dietist med specialistkompetens inom lungmedicin med inriktning mot just KOL och hon ingår även i Dietisternas riksförbunds referensgrupp för KOL. Hon välkomnar de nya riktlinjerna samtidigt som hon tycker att det är viktigt att de inte missuppfattas.

- Det är ett framsteg! Men man kan tolka det fel om man inte förstår bakgrunden och tro att man inte behöver agera om patienten har ett BMI över 22 och det är ju inte bra. Man borde försöka stoppa upp långt tidigare, menar hon.

"De som har ett BMI lägre än 22 behöver man ge nutritionsbehandling i form av näringsdryck, för att de inte ska falla ännu mer"

Grönberg beskriver vidare KOL-patienterna som en grupp som ofta kan ha svårt att söka upp vården i samband med försämring, vilket gör att viktnedgångar inte upptäcks i tid.

- Problemet kan smyga sig på. När patienten sedan märker att byxorna blivit flera storlekar för stora har det ofta gått ganska långt. Många gånger är de kvar hemma och blir så orkeslösa att det är ett jätteföretag bara att klä på sig.

Enkel riskbedömning

Under sina mer än 20 år som dietist inom lungmedicin har hon vid flera tillfällen blivit remitterad patienter som har så lågt bmi som 15 och då kan det vara svårt att få trenden att vända. En tidigare upptäckt hade gjort att man kunnat påbörja behandlingen i ett tidigare skede.

Hennes förhoppning är att astma-/KOL-sjuksköterskor och läkare rutinmässigt kommer att kontrollera nutritionsrisk i samband med diagnos och vid alla besök.

- Om man ändå tar längd och vikt i samband med att man gör spirometri vid ett besök, så är det ju ganska lätt att räkna fram BMI och ställa några frågor om aptit och viktförändring, så har man ju faktiskt gjort en riskbedömning. Så det kan vara ganska enkelt, avslutar hon.